Sprawozdanie z konferencji metodycznej zorganizowanej dla nauczycieli – bibliotekarzy z Powiatu Dąbrowskiego.

W dniu 5 marca 2019 r. w Bibliotece Szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. K. K. Baczyńskiego odbyła się konferencja metodyczna zorganizowana dla nauczycieli – bibliotekarzy szkół Powiatu Dąbrowskiego. Celem spotkania było przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych na temat: „Prawo autorskie w pracy bibliotekarza”. Warsztaty przeprowadziła Pani mgr Agata Hajdas.

Po szkoleniu połączonym z prezentacją multimedialną, w ramach cyklu spotkań organizowanych przez Bibliotekę Szkolną pod hasłem „Bohater miesiąca”, w roli bohatera miesiąca wystąpiła Pani mgr Monika Dojka, nauczyciel ZSP Nr 2, prezentując swoje wiersze, felietony oraz przemyślenia w odniesieniu do książek, które wywarły wpływ na jej twórczość. Wystąpienie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony zaproszonych gości.

Na konferencji obecny był Pan Dyrektor Robert Pantera, Pani Dyrektor Urszula Banaś oraz Pani Barbara Smaś.

Organizatorzy:
mgr Małgorzata Zielińska
mgr Agata Hajdas
mgr Monika Dojka