Polskie drogi do wolności

W dniu 6 czerwca 2019 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej Bibliotekarki: Małgorzata Zielińska, Monika Dojka, Agata Hajdas zorganizowały uroczysty apel poświęcony 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.
Ksiądz Krzysztof Franczak przypomniał ważne wydarzenia związane z osobą Jana Pawła II oraz nawiązał do historii i ważnych wydarzeń z czerwca 1989 roku, na temat których bardzo ciekawy wykład wygłosił pan dr Andrzej Skowron nawiązując do obchodów 30. rocznicy obrad Okrągłego Stołu.Pan Dyrektor Robert Pantera na początku i na zakończenie uroczystego apelu odniósł się także do tych ważnych wydarzeń historycznych.