Uroczyste zakonczenie roku szkolnego 2018/2019

19 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2017/2018. Uczniowie odebrali świadectwa od swoich wychowawców. Osoby z najwyższą średnią, wyróżniający się szczególnymi osiągnięciami, wzorową frekwencją  oraz pracą na rzecz szkoły i środowiska otrzymały także dyplomy i nagrody książkowe. W swoim przemówieniu Dyrektor Szkoły Robert Pantera podziękował uczniom za całoroczną pracę i pogratulował uzyskanych wyników, nauczycielom za rok ciężkiej pracy w kształtowaniu młodych umysłów. Podziękowania skierował również do rodziców za zaangażowanie w prace szkoły oraz motywowanie swoich pociech do pracy. Podziękowania za owocna współpracę skierował również do Pana Starosty Lesława Wieczorka.  Gratulacje i życzenia otrzymali uczniowie także od zaproszonych gości Pana  Starosty Lesława Wieczorka oraz Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Jolanty Sterczek.

 Życzymy wszystkim udanego i bezpiecznego wypoczynku w czasie wakacji.

Poniżej treść listu Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2018/2019.

[gview file=”http://zsp2.miasto.net.pl/wp-content/uploads/2018/11/ListMENzakonczenierokuszkolnego.pdf”]