Zapytanie o ofertę pakietu ubezpieczeń dla szkoły

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym 2019/2010 zawracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników oraz NW uczniów Zespołu szkół Poandgimnazjalnych Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Kościuszki 5; 33-200 Dabrowa Tarnowska.
Złożona przez Państwa oferta zostanie przedstawiona do oceny i ewentualnego wyboru na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Oferty prosimy składać na podany powyżej adres do 10 sierpnia 2019 r. w sekretariacie szkoły.

Z poważaniem
Dyrektor ZSP Nr 2
Roberta Pantera