Rekrutacja do projektu „Staże zawodowe szansą rozwoju dla młodzieży z regionu Powiśla Dąbrowskiego”

Mamy przyjemność ogłosić początek rekrutacji do projektu „Staże zawodowe szansą rozwoju dla młodzieży z regionu Powiśla Dąbrowskiego”, finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer 2019-1-PL01-KA102-061576. Głównym celem projektu jest wzrost mobilności i konkurencyjności na rynku pracy uczestników projektu oraz poprawa jakości kształcenia w naszej szkole. W ramach projektu sformułowano również dodatkowe cele szczegółowe:

 • poprawa znajomości języków obcych wśród uczestników (zwłaszcza podniesienie kompetencji językowych w obszarach związanych z pracą: terminów specjalistycznych, kontaktu z klientem i pracy w międzynarodowym zespole),
 • podniesienie renomy szkoły oraz wzbogacenie jej oferty kształcenia o możliwość wyjazdu na zagraniczną mobilność,
 • poszerzenie wiedzy uczestników o Grecji, jej kulturze, tradycji, zwiększenie ich otwartości i tolerancji,
 • zdobycie przez szkołę doświadczeń niezbędnych do realizacji kolejnych projektów europejskich,
 • zwiększenie samodzielności uczniów poprzez poszerzenie edukacji szkolnej
  o doświadczenie pracy w nowych środowiskach zawodowych,
 • wyrównanie szans uczniów szkoły (z niewielkiej miejscowości) w dostępie do międzynarodowego doświadczenia edukacyjnego wysokiej jakości.

Niniejsza rekrutacja zakłada wyłonienie 14 Techników Logistyków, 14 Techników Informatyk oraz 14 Techników Hotelarstwa, którzy wyjadą na zagraniczną mobilność zawodową 13 października, aby rozpocząć ją dnia następnego. Staż zawodowy zakończy się 25 października, a 26 cała grupa będzie z powrotem w Polsce. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem całego procesu należy do obowiązków Komisji Rekrutacyjnej powołanej na mocy Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. Wszelkie szczegóły związane z rekrutacją można znaleźć w załączonym poniżej Regulaminie Rekrutacji lub u koordynatorów projektu, Pana Adriana Janasa i Pawła Łacha. Formularze rekrutacyjne są dostępne w Sekretariacie Szkoły.

Wstępny harmonogram rekrutacji:

 • Akcja Informacyjna: 12-18 sierpnia
 • Przyjmowanie zgłoszeń uczestników: 19-28 sierpnia
 • Rozstrzygnięcie postępowania rekrutacyjnego: 28 sierpnia
 • Procedura odwoławcza: 28 sierpnia-2 września
 • Ostateczne zatwierdzenie wyników rekrutacji: 2 września
 • Podpisanie umów z uczestnikami projektu: 4 września.

[gview file=”http://zsp2.miasto.net.pl/wp-content/uploads/2018/11/ZSP2DT-RegulaminRekrutacji.pdf”]