Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

„Dob­ry wycho­waw­ca, który nie wtłacza a wyz­wa­la, nie ciągnie a wzno­si, nie ug­niata a kształtu­je, nie dyk­tu­je a uczy, nie żąda a za­pytu­je – przeżyje wraz z dziećmi wiele nat­chnionych chwil”

Janusz Korczak

Dzień Edukacji Narodowej to
święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty.
Pragnę podziękować wszystkim Państwu za pasję i entuzjazm
w tworzeniu jak najlepszej jakości pracy naszej szkoły.
W tym szczególnym dniu życzę Państwu,
aby Wasze działania spotykały się ze zrozumieniem
i wdzięcznością uczniów i wychowanków oraz ich rodziców.
Niech towarzyszy Wam przekonanie, że tworzycie przyszłość
i nadajecie jej lepszy kształt.
Proszę przyjąć życzenia zdrowia,
zadowolenia i satysfakcji z pracy zawodowej, pomyślności w życiu osobistym
oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym.

Dyrekcja
Zespołu Szkół im. K.K. Baczyńskiego
w Dąbrowie Tarnowskiej