Rozpoczeliśmy dwutygodniową mobilność w Grecji!!

W dniu 13 października parę minut przed godziną 10:00 czterdziestu dwóch uczniów naszej szkoły wyjechało na mobilność do Grecji, gdzie realizować będą praktyki zagraniczne oraz program kulturowy. Wyjazd finansowany ze środków projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.