Realizacja projektu: „ PODSTĘPNE WZW”

Zespół do spraw Promocji Zdrowia pragnie zwrócić uwagę wszystkim uczniom i nauczycielom na realizację projektu w tym roku szkolnym na temat WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU A, B i C.

W szkole uaktualniana jest co miesiąc, gazetka na ten temat na tablicy, za czytelnią oraz prezentacja w głównym holu szkoły na parterze.
Prosimy o systematyczne śledzenie tych informacji i zapoznanie się z materiałem.
W kwietniu odbędzie się konkurs powiatowy i szkolny dla wszystkich chętnych dotyczący wiedzy o tym temacie.
W trakcie semestru pierwszego odbędą się prelekcje pani higienistki na temat chorób wątroby. Prosimy uczących o umożliwienie przeprowadzenia wykładów na lekcjach dyspozycyjnych.

Zespół ds. Promocji Zdrowia