I mobilność w ramach projektu „Staże zawodowe szansą rozwoju dla młodzieży z regionu Powiśla Dąbrowskiego” za nami!

14 października 2019 roku już trzecia grupa młodzieży z naszej szkoły wyjechała na zagraniczne praktyki zawodowe realizowane w Grecji. Tym razem odbyło się to w ramach projektu „Staże zawodowe szansą rozwoju dla młodzieży z regionu Powiśla Dąbrowskiego”, numer 2019-1-PL01-KA102-061576, finansowanego ze środków projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. Projekt ten jest realizowany we współpracy z grecką organizacją Georgikes Ekmetaleuseis & Training Services. Jest to już drugi realizowany przez nasza szkołę projekt mobilnościowy. Jego pierwsza edycja („Wykwalifikowany europejski specjalista z Dąbrowy Tarnowskiej”) realizowana była w roku szkolnym 2017/2018.

Na I zagraniczną mobilność w ramach projektu wyjechało po 14 uczniów z: Technikum Logistycznego, Technikum Informatycznego oraz Technikum Hotelarskiego. Uczniowie realizowali 80 godzinny program stażu zawodowego w greckich przedsiębiorstwach, zgodnie z kształconym zawodem. Hotelarze swój staż realizowali w 4* Hotelu San Pantaleimon, w którym jednocześnie cała grupa była zakwaterowana. Informatycy pracowali w firmie Wizcom OE, natomiast Logistycy w Asos Karagiannis Sales & Logistics. Była to świetna okazja, aby przetestować nabyte w szkole umiejętności i wiedzę w praktyce i uzupełnić je o cenne doświadczenie, wynikające z funkcjonowania w realnym środowisku pracy. Warto podkreślić, że uczniowie w trakcie stażu posługiwali się językiem angielskim, który był językiem roboczym. Udział w stażu przyczynił się do znacznego rozwoju uczestników, którzy są zdecydowanie lepiej przygotowani do rozpoczęcia swojej przygody z rynkiem pracy.

Wolny czas młodzież spędziła realizując bogaty program edukacyjno-kulturowy. Jego celem było zapoznanie uczniów z historią i kulturą Grecji, ale także pobudzenie wśród nich refleksji na temat różnorodności kulturowej i istotny tolerancji. Grupa miała okazję zwiedzić zespół skalno-klasztorny Meteory, wyspę Skiathos, Stary Pantaleimon czy Zamek w Platamonas. Wzięła także udział w wieczorze greckim, który pełny był typowych tańców, śpiewów i zabaw.

Projekt nie polegał jedynie na pobycie w Grecji. Sam wyjazd poprzedziły kilkumiesięczne przygotowania, których głównym punktem był proces rekrutacji młodzieży oraz przygotowań do wyjazdu. Wyłonienie uczestników odbyło się w przejrzystym procesie opartym o obiektywne kryteria, które ostatecznie decydowały o zakwalifikowaniu się do projektu. Sam proces przygotowań zakładał cykl szkoleń, które miały zapewnić odpowiednie podejście uczniów do wyjazdu, ale także przełamanie bariery językowej i szybką aklimatyzację na miejscu. Jak pokazała ewaluacja, uczniowie byli bardzo zadowoleni z zaproponowanych szkoleń, doceniając ich wartość i wpływ na realizację przez nich stażu zawodowego.

Projekt zakłada w sumie wyjazd na zagraniczny staż zawodowy 82 uczniów, pod opieka 8 nauczycieli. 18 maja do Grecji wyjedzie druga grupa, tym razem będzie to 40 osób, kształcących się w następujących zawodach: Kucharz (15 uczniów), Technik Ekonomista (15 uczniów), Technik Handlowiec (10 uczniów). Już wkrótce rozpocznie się rekrutacja. Zapraszamy do zapoznania się z dedykowaną projektowi stroną na Facebook’u gdzie znajdują się bieżące informacje dotyczące projektu jak i relacja z I mobilności.