Lekcja historii z Panem dr. Andrzejem Skowronem, autorem książki „Życie codzienne mieszkańców wsi regionu tarnowskiego w okresie autonomicznym (1867-1918)”

25 XI 2019r. w ZS nr 2 im. Krzysztofa K. Baczyńskiego odbyła się promocja nowej książki Pana Doktora, oraz występ artystyczny i prezentacja multimedialna. W spotkaniu udział wzięli: Pan Dyrektor mgr Robert Pantera, Pani Dyrektor mgr Urszula Banaś, nauczyciele oraz uczniowie klas maturalnych.