Rusza rekrutacja do II mobilności w ramach projektu „Staże zawodowe szansą rozwoju dla młodzieży z regionu Powiśla Dąbrowskiego”.

Rekrutacja do II mobilności w ramach projektu „Staże zawodowe szansą rozwoju dla młodzieży z regionu Powiśla Dąbrowskiego”.
Mamy przyjemność ogłosić początek rekrutacji na II mobilność w ramach projektu „Staże zawodowe szansą rozwoju dla młodzieży z regionu Powiśla Dąbrowskiego”, finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer 2019-1-PL01-KA102-061576.
Głównym celem projektu jest wzrost mobilności i konkurencyjności na rynku pracy uczestników projektu oraz poprawa jakości kształcenia w naszej szkole. W ramach projektu sformułowano również dodatkowe cele szczegółowe:
 •  poprawa znajomości języków obcych wśród uczestników (zwłaszcza podniesienie kompetencji językowych w obszarach związanych z pracą: terminów specjalistycznych, kontaktu z klientem i pracy w międzynarodowym zespole),
 • podniesienie renomy szkoły oraz wzbogacenie jej oferty kształcenia o możliwość wyjazdu na zagraniczną mobilność,
 • poszerzenie wiedzy uczestników o Grecji, jej kulturze, tradycji, zwiększenie ich otwartości i tolerancji,
 • zdobycie przez szkołę doświadczeń niezbędnych do realizacji kolejnych projektów europejskich,
 • zwiększenie samodzielności uczniów poprzez poszerzenie edukacji szkolnej o doświadczenie pracy w nowych środowiskach zawodowych,
 • wyrównanie szans uczniów szkoły (z niewielkiej miejscowości) w dostępie do międzynarodowego doświadczenia edukacyjnego wysokiej jakości.

  Niniejsza rekrutacja zakłada wyłonienie 15 Techników Ekonomistów, 15 Kucharzy oraz 10 Techników Handlowców, którzy wyjadą na zagraniczną mobilność zawodową, która odbędzie się między 18 i 29 maja 2020 roku. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem całego procesu należy do obowiązków Komisji Rekrutacyjnej powołanej na mocy Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. Wszelkie
  szczegóły związane z rekrutacją można znaleźć w załączonym poniżej Regulaminie Rekrutacji lub u koordynatorów projektu, Pana Adriana Janasa i Pawła Łacha. Formularze rekrutacyjne są dostępne w Sekretariacie Szkoły i w załączniku poniżej.
Wstępny harmonogram rekrutacji:
 •  Przyjmowanie zgłoszeń uczestników: 19 grudnia 2019 – 7 stycznia 2020
 •  Rozstrzygnięcie postępowania rekrutacyjnego: 14 stycznia 2020
 •  Procedura odwoławcza: 14 – 17 stycznia 2020
 •  Ostateczne zatwierdzenie wyników rekrutacji: 17 stycznia 2020

[gview file=”http://zsp2.miasto.net.pl/wp-content/uploads/2018/11/ZSP2DT-Formularzrekrutacyjny.pdf”]
[gview file=”http://zsp2.miasto.net.pl/wp-content/uploads/2018/11/ZSP2DT-RegulaminRekrutacjiII.pdf”]