SPRAWOZDANIE Z POWIATOWEGO KONKURSU nt.: „Wirusowego zapalenia wątroby typu A, B i C” oraz „Znamię – znam je? – czerniak.”

W dniu 20 lutego 2020 roku w Zespole Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego odbył się POWIATOWY KONKURS nt. : „Wirusowego zapalenia wątroby typu A, B i C” oraz „Znamię – znam je? – czerniak.”

Konkurs został zorganizowany przez Zespół do spraw Promocji Zdrowia Zespołu Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, pod patronatem Powiatowej Stacji Epidemiologiczno – Sanitarnej w Dąbrowie Tarnowskiej i przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych z terenu naszego powiatu.

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby oraz wiedzy o czerniaku, ich przyczyn, skutków oraz sposobów zapobiegania lub leczenia tych chorób.
Konkurs składał się z 88 pytań testowych jednokrotnego wyboru.

W konkursie wzięło udział 38 uczniów z 10 szkół:

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej
Szkoła Podstawowa w Luszowicach
Szkoła Podstawowa w Nieczajnej Górnej
Szkoła Podstawowa w Skrzynce
Szkoła Podstawowa w Gruszowie Wielkim
Szkoła Podstawowa w Smęgorzowie
Szkołą Podstawowa w Laskówce Chorąskiej
Szkołą Podstawowa w Radgoszczy
Szkoła Podstawowa w Słupcu
Szkoła Podstawowa w Szczucinie

Wyniki uczestników:

LP. Imię i nazwisko Klasa Szkoła Nauczyciel przygotowujący Liczba punktów Miejsce
1. Pola Przybyło 8 b Szkoła Podstawowa nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej Anna Szczygieł 64 1.
2. Katarzyna Kazibut 8 a Szkoła Podstawowa w Luszowicach Magdalena Wójcik 59 2.
3. Gabriela Twaróg 8 c Szkoła Podstawowa w Szczucinie Anna Jaje 58 3.

Dziękujemy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Pani Dyrektor Annie Klimowskiej oraz Pani Ewie Ujek, za wsparcie naszego przedsięwzięcia, poprzez ufundowanie nagród dla laureatów trzech pierwszych miejsc oraz zapraszamy przedstawiciela Stacji do wręczenia nagród uczniom w czasie Dnia Otwartego, zorganizowanego w naszej szkole.

Wszystkim serdecznie GRATULUJEMY! Uczniom – za udział, nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu!

Dziękujemy za liczne uczestnictwo w naszym konkursie!
ZAPRASZAMY ZA ROK

Hanna Jamka
Koordynator Zespołu ds. Promocji Zdrowia
Zespół ds. Promocji Zdrowia