Zaproszenie do udziału w XVIII Dniu Pamięci o Holocauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom przeciwko Ludzkości

Zespół Szkół im. K. K. Baczyńskiego
w Dąbrowie Tarnowskiej
we współpracy z Dąbrowskim Domem Kultury

organizuje

06.04. 2020 roku o godz. 900
w Dąbrowskim Domu Kultury
ul. Kościuszki 11

XVIII Dzień Pamięci o Holocauście
i Przeciwdziałaniu Zbrodniom przeciwko Ludzkości

„Nie masz już w Polsce żydowskich miasteczek”

 pod patronatem
Starosty Dąbrowskiego
i Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej

Zapraszamy młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursach, spotkaniach z zaproszonymi gośćmi oraz imprezach towarzyszących.

Informacji na temat obchodów można zasięgnąć u organizatorów
ZS im. K. K. Baczyńskiego, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Kościuszki 5
tel. 14 6422521
e-mail: jestelmach@gmail.com

 Program imprezy

I Udział w konkursach:

 1.Konkurs Recytatorski

Z każdej szkoły można zgłosić 2 uczestników, którzy przygotowują do wygłoszenia utwór poetycki lub fragment prozy. Przy doborze repertuaru należy kierować się tematyką dotyczącą Holokaustu lub żydowskim pochodzeniem autora. Czas recytacji nie może przekraczać 3 minut.

2. Konkurs Wokalny

Uczestnicy przygotowują jeden utwór śpiewany, którego tekst lub muzyka związane są z kulturą żydowską; można korzystać z akompaniamentu.

3.Konkurs Tańca

Uczestnicy przygotowują jeden układ taneczny do muzyki żydowskiej; maksymalny czas prezentacji 5 minut.

4. Konkurs Fotograficzny

Przedmiotem oceny jury będą samodzielnie wykonane fotografie przedstawiające ślady historii, kultury i obyczajowości Żydów, dawnych mieszkańców „naszej małej ojczyzny”. Na odwrocie na załączonej lub naklejonej kartce winien znaleźć się tytuł fotografii oraz dane autora.

Prace należy przesłać lub doręczyć do 1.04.2020 roku.

Dla zwycięzców przewidziano nagrody i dyplomy ufundowane przez sponsorów i organizatorów.

II Spotkanie z młodzieżą z USA realizującą w Polsce projekt edukacyjny związany z   Holocaustem

 III Udział w ogólnopolskiej „Akcji Żonkil”

 IV Projekcja filmu o tematyce Zagłady

 V Udział w wystawach:

-„Judaica w fotografii współczesnej”
-publikacje na temat Zagłady

VI . Degustacja potraw z kuchni żydowskiej

Udział należy potwierdzić do dnia 1 kwietnia 2020 r.

Karta zgłoszeniowa do pobrania poniżej:

[gview file=”http://zsp2.miasto.net.pl/wp-content/uploads/2018/11/zaproszenie2020.pdf”]