Zaproszenie do wzięcia udziału w akcji honorowego oddawania krwi

W odpowiedzi na apel Ministra Zdrowia oraz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie samorząd powiatowy we współpracy z Terenowym Oddziałem RCKiK w Tarnowie organizuje akcję pobierania najcenniejszego leku, którego nie można sztucznie wyprodukować, ani niczym zastąpić.

Zespół Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przyłącza się do akcji, jednocześnie apeluje do nauczycieli, pełnoletnich uczniów którzy corocznie angażowali się w Szkolne Akcje Krwiodawstwa.  Do podzielnia się cennym lekiem, którego obecnie ze względu na trudną sytuację w kraju zaczyna brakować, zachęcamy również nowych krwiodawców, którzy spełniają wymagane warunki.

Zapraszamy osoby w  wieku 18 – 65 lat, w dobrym stanie zdrowia, które w ostatnim czasie nie podróżowały do innych krajów, nie są objęte kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym.

Budynek Starostwa Powiatowego, sala narad ( parter)

Ul. Berka Joselewicza 5

Termin – 16 czerwiec 2020 r. w godzinach  8:00 – 12:00

Warunki wzięcia udziału w akcji

  • Okazanie dowodu osobistego.
  • Ciężar ciała: nie powinien być mniejszy niż 50 kg. Wyraźnie nadmierna dysproporcja pomiędzy ciężarem ciała a wzrostem lub utrata ciężaru ciała z nieokreślonych przyczyn stanowi przeciwwskazanie do pobrania krwi.
  • Temperatura ciała: Prawidłowa temperatura ciała.
  • Tętno: powinno być miarowe o częstotliwości od 50 do 100 uderzeń na minutę.
  • Ciśnienie tętnicze:  wartości ciśnienia tętniczego nie powinny przekraczać: 180 mm Hg dla ciśnienia skurczowego; 100 mm Hg dla ciśnienia rozkurczowego.
  • Zmiany skórne:  okolica miejsca wkłucia do żyły powinna być wolna od jakichkolwiek zmian chorobowych.

                    Dyrekcja szkoły

      oraz Opiekun Szkolnego Koła Krwiodawców