Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020

26. czerwca 2020 roku społeczność ZS w Dąbrowie Tarnowskiej zakończyła rok szkolny 2019/2020. Już dzień wcześniej  25. czerwca w Kościele NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej, uczestniczyliśmy we  Mszy Świętej, po której nastąpiło pożegnanie klas trzecich branżowych. Od piątku przez kilka kolejnych dni, młodzież różnych zespołów klasowych, odbierała świadectwa promocyjne do klas programowo wyższych, zgodnie z zachowaniem środków ostrożności. Na ręce Pana Dyrektora Roberta Pantery wpłynęły podziękowania i gratulacje od Ministra Edukacji Narodowej Pana Dariusza Piontkowskiego, od Pana Starosty Lesława Wieczorka i naszych Partnerów – Instytucji, z którymi współpracujemy w ciągu roku szkolnego. Gratulacje popłynęły również w stronę Rodziców uczniów, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem. Ciężka praca naszych wychowanków i ich opiekunów została doceniona przez Pana Posła Wiesława Krajewskiego i Pana Starostę Lesława Wieczorka, poprzez złożenie gratulacji i ufundowanie nagród dla uczniów za ich szczególne osiągnięcia.