Ja, żołnierz, poeta, czasu kurz… 1921 – 1944

4. sierpnia 1944 r. – 76. rocznica śmierci K. K. Baczyńskiego.

     „I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc..”

76 lat temu na posterunku w pałacu Blanka, niemiecka kula dosięgła młodego wówczas Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 4 sierpnia, strzelający z gmachu Teatru Wielkiego niemiecki snajper, śmiertelnie ranił poetę, który w najpełniejszy sposób wyrażał doświadczenia pokolenia Kolumbów.

Miał zaledwie 23 lata.

1 września zginęła także jego żona Barbara. Oboje pochowani są na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach. Od 1992 r. Krzysztof Kamil Baczyński jest Patronem naszej szkoły, z czego społeczność szkolna jest bardzo dumna. Wrażliwość na poezję i piękno, oddanie i poświęcenie w walce o ojczyznę i naród to cechy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, które są godne naśladowania i zdecydowały o wyborze właśnie tego poety na patrona naszej szkoły.

Tym akcentem pragniemy rozpocząć przygotowania do obchodów 100. rocznicy urodzin poety, która przypada na 22.01.2021r.

Godzina „W” 1 sierpnia PAMIĘTAMY! – Wolność łączy.

Przypominamy, że 1 sierpnia obchodzimy także 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, w którym zginął patron naszej szkoły.

                                                                                                               

          Biblioteka szkolna