Rekrutacja uzupełniająca do II mobilności w ramach projektu „Staże zawodowe szansą rozwoju dla młodzieży z regionu Powiśla Dąbrowskiego”.

Mamy przyjemność ogłosić początek rekrutacji na II mobilność w ramach projektu „Staże zawodowe szansą rozwoju dla młodzieży z regionu Powiśla Dąbrowskiego”, finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer 2019-1-PL01-KA102-061576. Głównym celem projektu jest wzrost mobilności i konkurencyjności na rynku pracy uczestników projektu oraz poprawa jakości kształcenia w naszej szkole. Pierwotnie wyjazd do Grecji miał odbyć się między 18 a 29 maja 2020 roku, natomiast w związku z pandemią COVID-19 odbędzie się on od 21 września do 2 października. Formularze zgłoszeniowe (znajdują się w sekretariacie szkoły) należy składać do końca tygodnia do Koordynatora Projektu, Pana Adriana Janasa. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji. 
ZSP-2-DT-Regulamin-Rekrutacji-II