Harmonogram wejść – rozpoczęcie lekcji

Do szkoły wchodzimy według obowiązującego harmonogramu. Każdy uczeń powinien przed przyjściem do szkoły na pierwszą lekcję sprawdzić, w której sali ma zajęcia i którym wejściem powinien wejść na teren szkoły. Po przyjściu do szkoły udajemy się bezpośrednio do klasy, w której mamy lekcję.


1) wejście główne: klasy 15, 16, 110, 113, 114, 116, 117, 118, 119 godz. 7:45

2) wejście boczne: klasy 001, 05, 08, 173, 177, 178 godz. 7:50

3) wejście od ul. Daszyńskiego: klasy 14, 23, 111, 112, 123, 124, 127, 128  godz. 7:45.

O godzinie 8:05 zamyka się wejście od ul. Daszyńskiego pozostają otwarte wejście boczne i główne.

Przypominamy o konieczności zachowywania reżimu sanitarnego. Do szkoły przychodzimy w maseczkach, wchodząc do budynku dezynfekujemy ręce i dbamy o zachowanie bezpiecznych odległości.