Dzień Edukacji Narodowej

W dniu dzisiejszym obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej – święto wszystkich pracowników oświaty. W związku z sytuacją epidemiczną uroczystość została zorganizowana w ścisłym reżimie sanitarnym, w pełnym odpowiedzialności podejściu do kwestii bezpieczeństwa. Na początku upamiętniliśmy minutą ciszy zmarłego tragicznie ucznia ś.p. Łukasza Dyjaka. Następnie dyrektor szkoły Robert Pantera przypomniał w kilku słowach historię powstania dzisiejszego święta. Komisja Edukacji Narodowej była pierwszym w świecie ministerstwem oświaty i o wiele lat wyprzedziła podobne rozwiązania w innych państwach. Na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego powołał ją 14 października 1773 r. Sejm Rozbiorowy. Dzień Edukacji Narodowej wprowadzono w 1982 r. w miejsce obchodzonego wcześniej Dnia Nauczyciela.

Dyrektor złożył podziękowania za wysiłek i trud włożony w proces nauczania i wychowania pracownikom naszej szkoły, dyrekcji, kierownikowi szkolenia praktycznego, nauczycielom i wychowawcom, pracownikom administracji i obsługi, pracownikom biblioteki szkolnej, pedagogowi szkolnemu, przedstawicielowi Związków Zawodowych „Solidarność”, przedstawicielowi Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Przewodniczącemu Rady Rodziców.

Podziękowania za wsparcie naszych inicjatyw skierował również do Radnych Powiatu oraz do Zarządu Powiatu Lesława Wieczorka Starosty Dąbrowskiego, Krzysztofa Bryka Wicestarosty Dąbrowskiego oraz do Marioli Smolorz Naczelnika Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia, a także do Andrzeja Gizy Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Odczytano również podziękowania  dla dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, wychowawców i pozostałych pracowników oświaty przekazane przez Samorząd Powiatu Dąbrowskiego, za opiekę, nauczanie i wychowanie młodego pokolenia naszej Małej Ojczyzny.

DEN

W liście skierowanym do dyrektorów szkół Minister Edukacji Narodowej wyraził szacunek i wdzięczność za wytrwałość, entuzjazm i profesjonalizm z jakim nauczyciele realizują swoje powołanie zawodowe.

List_Ministra_Edukacji_Narodowej_z_okazji_Dnia_Edukacji_Narodowej

14 października jest dniem, w którym przypomina się najlepsze tradycje naszego narodu i państwa oraz nagradza zasłużonych nauczycieli w podziękowaniu za ich trud oraz poświęcenie.

W tym roku nagrody od Starosty Powiatu Dąbrowskiego odebrali nasi nauczyciele Anna Kościuk, Włodzimierz Piasecki oraz Jerzy Gwóźdź.

Dyrektor Zespołu Szkół im. K.K. Baczyńskiego nagrodził zaś za pełną oddania pracę wicedyrektora Adriana Janasa, Dariusza Golonkę, Agnieszkę Aksamit-Szułakiewicz, Agnieszkę Piotrowską-Bukałę, ks. Krzysztofa Franczaka, Andrzeja Skowrona, Marka Banasia, Jolantę Stelmach, Roberta Barnasia, Barbarę Walas, Elżbietę Czosnykę oraz Grażynę Sosin.

Dzisiejszą uroczystość w reżimie sanitarnym zorganizowały pani profesor Joanna Światłowska /klasa II TI/ oraz pani profesor Anna Kościuk /klasa II TLp/.