Zawieszenie na dwa tygodnie zajęć stacjonarnych dla uczniów.

Szanowni Państwo, Rodzice, Uczniowie!

Wykonując zalecenia MEN zawieszamy na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne, przechodząc na naukę zdalną.

Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie men.gov.pl uczniowie szkół ponadpodstawowych, przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół wejdą w życie od poniedziałku, 26 października i będą obowiązywały do niedzieli,
8 listopada br.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor zorganizuje nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

Lekcję prowadzone są online z terenu szkoły zgodnie z podziałem godzin w przypisanych salach lekcyjnych zgodnie z harmonogramem przydziału sal.

Kształcenie zawodowe

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Z poważaniem
Robert Pantera