Nagroda Literacka Nike 2020

Biblioteka Szkolna – informuje!

Corocznie w październiku przyznawana jest Nagroda Literacka Nike, za najlepszą książkę roku poprzedniego. Celem przyznania nagrody jest promocja literatury polskiej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na powieść.

Zwycięzca wyłaniany jest w trzyetapowym konkursie. W tegorocznym konkursie nagrodę zdobył Radek Rak za powieść „Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli”.

Radek Rak świetnie panuje nad słowem, nad różnymi tonacjami polszczyzny, nad jej możliwościami i nad tym, co żyje pośród słów – w przydźwiękach i echach – prawie już niesłyszalne…

„Zawsze myślałem, że  lubię zmyślać. Dziś wiem, że jeśli kłamię, to w oparciu o prawdę”.

/Radek Rak/

basn-o-wezowym-sercu-albo-wtore-slowo-o-jakobie-szeli-b-iext55069606.jpg

Opracowała:

Biblioteka Szkolna
mgr Małgorzata Zielińska
mgr Agata Hajdas