Boże Narodzenie 2020 r.

Przy wigilijnym stole, łamiąc opłatek święty, 
Pomnijcie, że dzień ten radosny, w miłości jest poczęty;
Że, jako mówi wam wszystkim, dawne, odwieczne orędzie, 
Z pierwszą na niebie gwiazdą, Bóg w waszym domu zasiądzie.

J.Kasprowicz

Uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły
najserdeczniejsze życzenia Bożonarodzeniowe:
Niech Boża Dziecina w stajence zrodzona obdarzy miłością wszystkich dokoła.
Niechaj w ten świąteczny, wspaniały czas radość i pokój zagości w każdym z Was.
Niech promienie wigilijno-noworocznej gwiazdki oświetla mroki Nowego 2021 Roku
Napełniając szczęściem, pomyślnością i spełnieniem marzeń!

Życzy Dyrekcja
Zespołu Szkół im. K.K. Baczyńskiego
w Dąbrowie Tarnowskiej

 

Dziękujemy za nadesłane życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia:

 • Ministrowi Edukacji Narodowej Przemysław Czarnek
 • Posłowi na Sejm RP Wiesławowi Krajewskiemu
 • Staroście Dąbrowskiemu Lesławowi Wieczorkowi
 • Wicestaroście Dąbrowskiemu Krzysztofowi Brykowi
 • Przewodniczącej Rady Powiatu Dąbrowskiego Marcie Chrabąszcz
 • Wójtowi Gminy Gręboszów Krzysztofowi Gilowi oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Markowi Mosio
 • Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia mgr Marioli Smolarz
 • Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej mgr Bogusławie Molak
 • Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie Małgorzacie Morawiec
 • Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Bł. J. Popiełuszki w Nieczajnej Górnej mgr Dariuszowi Węglowskiemu
 • Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Oleśnie mgr Jarosławowi Bartoniowi
 • Wójtowi Gminy Radgoszcz Markowi Lupie oraz Przewodniczącemu Rady Robertowi Grzesiakowi
 • Dyrektorowi Zespołu Szkół w Brniu mgr Jarosławowi Boryczce oraz Kierownik Szkolenia Praktycznego mgr inż. Alicji Krakowskiej
 • Komendantowi Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej mł. insp. Robertowi Dudkowi oraz I Zastępcy Komendanta Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej kom. Jarosławowi Kmieć
 • Komendantowi Komisariatu Policji w Szczucinie podinsp. Bogumiłowi Jedynakowi
 • Dyrektorowi Zarządu Drogowego Marcinowi Szentalerowi
 • Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie mgr Magdalenie Mach-Surowiec oraz Wicedyrektor ds.  dydaktyki ogólnej i wychowania mgr Beacie Smaś
 • Prokuratorowi Rejonowemu Waldemarowi Malec oraz Zastępcy Prokuratora Rejonowego Witoldowi Swodźbie
 • Dyrektorowi Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Adamowi Ślusarczykowi
 • Kierownikowi Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzejowi Gizie
 • Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Tarnowskiej Halinie Zdońskiej
 • Prezes Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Krystynie Guzik
 • Szefowi WSzW W Krakowie płk Marcinowi Zalowi
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borkach mgr Barbarze Czub
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej mgr Iwonie Wrzoskiewisz-Słonka
 • Dyrektor PUP Marioli Kobos
 • Komendant 6-24 Hufca Pracy Grażynie Kochanek
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej mgr Annie Fido
 • Dyrektorowi Jednostki Wspierającej Rodzinę mgr inż. Krzysztofowi Piotrowskiemu
 • Dyrektorowi Warsztatów Terapii Zajęciowej Ryszardowi Mickowi
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczucinie mgr Beacie Dzięgiel
 • Dyrektor Zespołu Szklono Przedszkolnego mgr Januszowi Gule
 • Starszy Cechu Tadeuszowi Gubernatowi oraz Kierownik Biura Dorocie Chłopek
 • Małopolskiemu Wojewódzkiemu Komendantowi Ochotniczych Hufców Pracy Krzysztofowi Świerczkowi
 • Dyrektor Domu Radosnej Starości im Jana Pawła II w Kupieninie mgr Barbarze Mikosz
 • Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej mgr Michałowi Wolakowi
 • Dyrektor Marioli Zdanowskiej oraz Zespołowi CM UNIDENT
 • Ośrodek Nauki Jazdy Jedynka Bernadecie i Pawłowi Drożdż
 • Właścicielowi F.H.U. QVADRO mgr inż. Mariuszowi Toczkowi
 • Krystynie Brzezińskiej
 • Janowi Gądek
 • Jolancie i Stanisławowi Rzeźniewskim
 • Czesław Ryk
 • Elżbieta Kucharska
 • Dyrektor Centrum Polonii Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu  Małgorzacie Bułat
 • Prezes Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej SSR Zbigniew Lis oraz Wiceprezes Sądu Rejonowego SSR Andrzej Franczyk
 • Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego Salomona Kozioł
 • Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabrniu p. o dyrektora mgr Katarzynie Wacławskiej
 • Kazimierz Zawalski
 • Polskie Towarzystwo Gimnazstyczn Sokół
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Medrzechowie mgr Anna Jurek
 • Biuro Doradczo Usługowe BHP Andrzej Dziedzic
 • Dyrektor SSM w Rozdzielcu Elżbieta Cichońska – Darowska
 • Uniwersytet Pedagogiczny MN i SW dr hab. Przemysław Wywiał
 • Zespół OSE
 • GIS
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy Alina Wajerowska
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrówkach Breńskich mgr inż. Kazimierz Zych
 • Wydział ds. Edukacji Prawnej – Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Prodziekan ds. Studenckich dr hab. inż. Jarosław Jakubski – AGH Kraków, Wydział Odlewnictwa