2021 r. Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

W 2021 roku przypada 100. rocznica urodzin wybitnego człowieka – Polaka K.K. Baczyńskiego. 27 listopada 2020 roku Sejm ustanowił Patronów roku 2021 i jednym z nich jest K.K. Baczyński – Patron Naszej Szkoły.

W uchwale sejmowej możemy przeczytać: „W uznaniu zasług K.K. Baczyńskiego dla polskiej sztuki, dla polskiej niepodległości i polskiej kultury, w stulecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej ogłasza rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”.

Uhonorowani zostali także:

 • Stanisław Lem (100. rocznica urodzin poety),
 • Cyprian Kamil Norwid (200. rocznica urodzin),
 • Tadeusz Różewicz (100. rocznica urodzin poety),
 • Kardynał Stefan Wyszyński (40. rocznica śmierci oraz 120. rocznica urodzin duchownego).

Sejm przyjął też uchwałę ustanawiającą rok 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja.

Krzysztof Kamil Baczyński to jeden z Kolumbów, pokolenia młodych, wybitnie zdolnych pisarzy i artystów, których życie przypadło nieszczęśliwie na czas II wojny światowej. Poeta zginął młodo w czasie walk Powstania Warszawskiego, w którym brał udział jako żołnierz Batalionu „Parasol” Armii Krajowej.

Choć zmarł w wieku zalewie 23 lat, pozostawił po sobie niemały dorobek poetycki. Już w czasie wojny opublikował cztery tomiki, a w sumie na jego twórczość składa się kilkaset wierszy, kilkanaście poematów i około dwadzieścia opowiadań.

Na rok 2021 przypadają uroczyste obchody Święta Patrona naszej szkoły.

W czasie tych uroczystości nastąpi odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej, poświęconej Patronowi Szkoły. Projekt został zapoczątkowany i zrealizowany przez Pana Dyrektora Roberta Panterę.

Z tej okazji przewidziane są liczne konkursy, wystawy, gazetki oraz uroczysta akademia.  Biorąc pod uwagę sytuację w jakiej wszyscy znaleźliśmy się, realizacja zaplanowanych uroczystości jest powodem, który nie pozwala nam, dokładnie podać terminu.

Jest to bardzo ważne, gdyż pragniemy zaprosić parlamentarzystów, samorządowców i przedstawicieli zaprzyjaźnionych instytucji. Ponieważ jesteśmy placówką oświatową, bardzo ważnym dla nas jest, aby do naszej szkoły mogła powrócić młodzież. Wszystkie działania realizowane w ciągu 2021 roku, będą prezentowane na stronie internetowej naszej szkoły, portalach społecznościowych i na stronie biblioteki szkoły.

Czujemy się zaszczyceni, że honorowy patronat nad uczczeniem 100. rocznicy K.K. Baczyńskiego w naszej szkole oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej objęli:

 • Senator RP prof. Kazimierz Wiatr
 • Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski
 • Poseł na Sejm RP Władysław Kosiniak-Kamysz
 • Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak
 • Proboszcz Ksiądz Prałat Stanisław Cyran
 • Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek
 • Wice Starosta Dąbrowski Krzysztof Bryk
 • Starszy Cechu Tadeusz Gubernat

Biblioteka szkolna:
M. Zielińska
B Smaś