„Jeden z nas – to jestem ja,…”

100. Rocznica urodzin

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Sejm RP ustanowił Krzysztofa Kamila Baczyńskiego jednym z Patronów 2021roku.

22 stycznia 2021r. przypada 100. rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jest on jednym z najwybitniejszych przedstawicieli pokolenia Kolumbów, pokolenia, które swoje życie poświęciło Ojczyźnie. Urodził się 22 stycznia 1921r. w Warszawie. Zginął 4 sierpnia 1944r. w Powstaniu Warszawskim. Od roku 1992 jest Patronem Naszej Szkoły.

Baczyński, już za życia cieszył się sporym uznaniem zwłaszcza starszych twórców. Powojenna recepcja jego poezji nierozerwalnie związała się z legendą biograficzną, według której Baczyński był modelowym reprezentantem pokolenia Kolumbów. Jego poezja cieszyła się popularnością wśród czytelników i poważaniem badaczy literatury, a sam poeta uważany jest za najwybitniejszego twórcę pokolenia wojennego.

Życie i twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, to swoisty nowy dekalog, zbiór przykazań dla młodych.

„Żołnierz, poeta, czasu kurz…”

Biblioteka szkolna
Małgorzata Zielińska
Barbara Śmaś