Konkurs „Koronawirus wśród nas- jak wirus zmienił nasze życie?- praca plastyczna”

Szanowni Państwo!

Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej zapraszają uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym na temat:

 „Koronawirus wśród nas- jak wirus zmienił nasze życie?- praca plastyczna”

Partnerem konkursu jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z  klas od IV do VIII szkół podstawowych.

Prace należy wykonać dowolną techniką plastyczną zgodnie z podanym tematem na formacie A3: 420 mm x 297 mm oraz nadesłać lub dostarczyć do 12 marca 2021 roku do sekretariatu szkoły: Zespół Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przy ul. Kościuszki 5, 33-230 Dąbrowa Tarnowska.

Ilość prac z danej szkoły jest ograniczona do 3 sztuk! Prosimy nauczycieli, którzy będą nadzorować szkolny etap konkursu  o wybranie najlepszych prac.

Na każdej pracy na odwrotnej stronie prosimy o podanie:

– imię i nazwisko ucznia,
– nazwy szkoły,
– klasy, do której uczeń uczęszcza,

– imię i nazwisko nauczyciela odpowiedzialnego za nadzorowanie pracy ucznia (chcielibyśmy przygotować podziękowania dla tego nauczyciela), a także danych kontaktowych do tego nauczyciela (e-mail, ewentualnie telefon – ze względów organizacyjnych).

– adnotacji: „Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych na szkolnej stronie internetowej (informacja na temat laureatów konkursu)” wraz z podpisem ucznia i jego opiekuna prawnego.

Nagrody, ufundowane przez Dyrektora naszej szkoły oraz Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej zostaną przekazane laureatom trzech pierwszych miejsc z zachowaniem wytycznych związanych z przeciwdziałaniem pandemii.

Prace zostaną ocenione przez zespół powołany przez Dyrekcję Szkoły oraz nauczycieli naszej szkoły. Skład komisji konkursowej będzie jawny i przekazany do wiadomości uczestnikom konkursu.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań, proszę o kontakt e-mailowy na adres: hanna.jamka@gmail.com

Serdecznie zapraszamy.