Z ostatnim pożegnaniem.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 8 kwietnia 2021 zmarł nasz kolega

Stanisław Rzeźniewski

wieloletni nauczyciel na kursach dokształcających dla młodzieży Branżowej Szkoły I Stopnia.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim
składają Dyrekcja i Pracownicy Zespołu Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.