19 kwietnia przypada 78. rocznica wybuchu powstania w warszawskim getcie.

19 kwietnia przypada 78. rocznica wybuchu powstania w warszawskim getcie.

Kilkuset słabo uzbrojonych członków Żydowskiej Organizacji Bojowej zbuntowało się przeciwko systematycznemu wywozowi warszawskich Żydów do obozu koncentracyjnego w Treblince , gdzie uśmiercano ich w komorach gazowych, a ciała palono w krematoriach . Proceder ten Niemcy prowadzili od lipca 1942 roku. Powstańcy mieli świadomość, że ich walka przeciwko SS i żandarmerii niemieckiej nie może zakończyć się zwycięstwem. Podjęli ją jednakże jako walkę o godną śmierć.

Symbolicznym nawiązaniem do powstania w getcie warszawskim jest od kilku lat Akcja Żonkile. Marek Edelman, ostatni komendant powstania , a po wojnie wybitny łódzki kardiochirurg przez lata przychodził pod pomnik ofiar warszawskiego getta na Muranowie z naręczem tych wiosennych kwiatów. Po jego śmierci Muzeum Polin upowszechniło akcję, w której wszyscy, którym bliska jest idea solidarności z niewinnie cierpiącymi,  przypinają  w ten dzień papierowy żonkil. Nasza szkoła również od kilku lat bierze udział w tym projekcie.

Rocznica powstania w getcie warszawskim jest dla nas przestrogą, do jakich cierpień prowadzić może tolerowanie w życiu społecznym takich zjawisk, jak antysemityzm, rasizm, ksenofobia, pogarda dla podstawowych praw człowieka i porządku demokratycznego. Wszystkie te zjawiska zrodziły niemiecki nazizm i III Rzeszę, odpowiedzialne za Holocaust.

Zespół Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej od  2003 roku jest współorganizatorem dąbrowskich obchodów Dnia Pamięci o Holokauście w rocznicę powstania w warszawskim getcie. Ostatni Dzień Pamięci odbył się 15 kwietnia 2019 r. W ubiegłym i w tym roku pandemia uniemożliwiła jego  organizację.

Materiał graficzny dołączony do artykułu prezentuje między innymi kartki z biuletynu sporządzonego przez amerykańską młodzież z New Jersey i San Francisco, która, realizując swój europejski program edukacji o Holokauście w kwietniu 2019 r., jeden dzień spędziła z nami. Mamy nadzieję,  że w następnym roku dane nam będzie  bez przeszkód zorganizować XVIII edycję tej imprezy.