Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – 2 Maja 2021

Symbole narodowe są wyjątkowym elementem przestrzeni. Łopoczące flagi, spoglądające z godła orły i melodia Mazurka Dąbrowskiego towarzyszą obywatelom praktycznie każdego dnia. Są to elementy, które ściśle utożsamiają się z narodem. Gdy zbliżają się święta narodowe zwraca się na nie większą uwagę. Do polskich symboli narodowych należą godło, flaga którą nierozerwalnie łączy się z białą oraz czerwoną barwą, Mazurek Dąbrowskiego oraz pieczęć państwowa. Jednym z takich wydarzeń, gdzie mamy okazje zetknąć się oraz zamanifestować naszą tożsamość narodową wyrażającą się bardzo mocno poprzez nasze barwy jest Święto z okazji Dnia Flagi RP 2 maja, czy Narodowe święto Niepodległości obchodzone 11 listopada. W takie właśnie dni flagi zdobią ulice, domy oraz przestrzenie wspólne. Godło RP swoją obecnością wskazuje, że w budynku ma siedzibę ważny organ, którego praca służy społeczeństwu. Mazurek Dąbrowskiego w wykonaniu muzycznym lub a cappella, często wyznacza początek roku szkolnego czy ważnych uroczystości.

POLSKIE SYMBOLE NARODOWE - Ułóż Puzzle Online za darmo na Puzzle ...

Więcej informacji na temat symboli znajdziemy w Ustawie z dnia 31 stycznia 1980r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Dz.U.1980 Nr 7 poz.18.

Symbolom narodowym należy się szczególny szacunek. Na fladze RP nie wolno umieszczać napisów i rysunków, jest to dopuszczalne jedynie na barwach narodowych. Podczas marszów flaga państwowa RP jest niesiona przed rzędem innych flag. O zachowaniu powagi i spokoju należy pamiętać podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego. Mężczyźni w ubraniach cywilnych powinni zdjąć nakrycia głowy. Należy też zwrócić uwagę na poprawną treść naszego hymnu.

Dzień Flagi RP

   Polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z dnia 20 lutego 2004r. Obchodzone między świętami 1 maja i 3 maja. Tego samego dnia obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą. W tym dniu organizowane są różnego rodzaju akcje i manifestacje patriotyczne.

Dla przypomnienia dnia 2 maja 1945r. polscy żołnierze zdobywający stolicę hitlerowskich Niemiec umieścili biało-czerwoną flagę na kolumnie zwycięstwa oraz na Reichstagu w Berlinie.

Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych równoległych pasach tej samej szerokości. Górny jest koloru białego, dolny czerwonego. W układzie pionowym kolor biały umieszcza się po lewej stronie płaszczyzny oglądanej z przodu. Każdy ma prawo używać barw Rzeczypospolitej Polskiej. Flagą państwową RP jest prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczony na maszcie. Flagą państwową jest również flaga z umieszczonym pośrodku białego pasa godłem Rzeczypospolitej Polskiej. Flagę państwową RP podnosi się na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedziby urzędowe albo miejsce obrad.

Zapamiętaj zasady poszanowania flagi państwowej!

 1.  Flaga lub banner eksponowane publicznie muszą być czyste i mieć czytelne barwy. Nie mogą być pomięte lub postrzępione.
 2. Weksylia mogą pozostawać na maszcie od świtu do zmroku. Jeśli mają pozostać dłużej muszą być odpowie­dnio oświetlone.
 3. Na terenie RP flaga państwowa Rzeczypospolitej Pol­skiej ma zawsze pierwszeństwo przed wszystkimi innymi flagami. Jeśli eksponuje się na masztach więcej flag, flagę państwową RP podnosi się (wciąga na maszt) jako pierwszą i opuszcza jako ostatnią.
 4. W dniach żałoby narodowej flaga państwowa RP podnie­siona jest do połowy masztu. Na maszt stojący wciąga się ją rano na sam szczyt i po chwili powoli opuszcza do połowy wysokości. Wieczorem podnosi się ją na szczyt masztu, po czym powoli całkowicie opuszcza i zdejmuje.
 5. Nie powinno się podnosić i wywieszać weksyliów w dni deszczowe i przy bardzo silnym wietrze.
 6. W czasie burzy, bardzo silnego wiatru lub śnieżycy flagi należy jak najszybciej opuścić i zdjąć.
 7. Flaga nigdy nie może dotknąć podłogi, ziemi, bruku lub wody.
 8. Flagą nie oddaje się honorów żadnej osobie, nie pochyla się jej przed żadną inną flagą lub znakiem.
 9. Flagą nie można przykryć pomnika lub tablicy pa­miątkowej przed ich odsłonięciem. Podczas uroczystości flagi na odpowiednich podstawach lub stojakach należy umieścić po lewej stronie pomnika (dla patrzącego na pomnik), w kolejności zgodnej z hierarchią.
 10. Flaga nie może służyć jako nakrycie stołu lub opakowanie jakiegoś przedmiotu.
 11. Na fladze państwowej RP nie wolno umieszczać żad­nych napisów i żadnego rodzaju rysunków.
 12. Powszechny stał się zwyczaj umieszczania na barwach narodowych nazw miejscowości, z których przyjeżdżają kibice na zawody sportowe (na przykład w skokach nar­ciarskich), aby jednak nie naruszać zasad, powinny to być barwy narodowe, a nie flagi o proporcji 5:8.
 13. Godnym sposobem zniszczenia zużytej flagi lub banneru jest niepubliczne spalenie. Możliwe jest także godne zni­szczenie flagi przez rozdzielenie barw.

 Opracowały:

Małgorzata Zielińska
Barbara Smaś