Uczniowie klasy logistycznej finalistami olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”

Ogólnopolska olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” odbywa się od 2008 r. i jest realizowana w zakresie czterech przedmiotów: matematyki, fizyki, chemii i geografii z elementami geologii. Laureaci i finaliści  Olimpiady są przyjmowani na studia w AGH z pominięciem procedury rekrutacyjnej. Olimpiada jest trzystopniowa, do zawodów kolejnego stopnia kwalifikowani są uczestnicy, którzy zdobyli co najmniej 70% punktów możliwych do uzyskania w danym etapie.

W tegorocznej XIV edycji olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” brało udział dwóch uczniów z Zespołu Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z klasy logistycznej, Bartosz Warias i Michał Warias,  w zakresie znajomości geografii z elementami geologii. Obydwaj z powodzeniem zakwalifikowali się do finału.

W dniu 10 maja organizatorzy olimpiady ogłosili wyniki. Zarówno Bartosz Warias jak i Michał Warias zostali finalistami  olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”, a tym samym mają możliwość kontynuacji nauki na AGH z pominięciem procesu rekrutacji. Uczniów klasy IV TLI do olimpiady przygotowała Pani mgr Anna Kościuk.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!