Światowy Dzień Krwiodawstwa

14 czerwca – Światowy Dzień Krwiodawstwa – święto dedykowane dawcom krwi, obchodzone corocznie dzień urodzin Karla Landsteinera, który w 1901 odkrył grupy krwi za co w roku 1930 otrzymał nagrodę Nobla.

W 1901 roku odkrył on, że na krwinkach czerwonych występują dwa antygeny warunkujące zjawisko aglutynacji (zlepiania się krwinek) w zetknięciu z krwinkami o odmiennej strukturze antygenowej. Na podstawie tych obserwacji Landsteiner wyróżnił trzy grupy krwi, za co otrzymał w 1930 r. Nagrodę Nobla. Umożliwiło to rozwój transfuzjologii i podstaw bezpiecznego przetaczania krwi. W 1940 r. Landsteiner był również współodkrywcą czynnika Rh.

W rocznicę urodzin Landsteinera – 14 czerwca – od 2004 roku na całym świecie obchodzony jest właśnie Dzień Krwiodawcy. Jego ideą jest popularyzacja honorowego krwiodawstwa, a przede wszystkim zwiększenie ilości pozyskiwanej krwi.

W związku z utrzymującą się dużą liczbą chorych, a jednocześnie spadkiem liczby krwiodawców (niektórzy z nich obawiają się zakażenia koronawirusem) lekarze PPOZ apelują do wszystkich zdrowych osób, aby przy zachowaniu niezbędnych zasad bezpieczeństwa, nadal dzielili się tym bezcennym lekiem z chorymi i cierpiącymi.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM KRWIODAWCOM!!!

Zespół ds. Promocji Zdrowia