Europejski Korpus Solidarności – realizacja projektu „Pora na e – seniora”

Uczestniczki dąbrowskiego Hufca Pracy – uczennice Zespołu Szkół im. K. K. Baczyńskiego utworzyły grupę inicjatywną i przygotowały wniosek projektu „Pora na e-seniora”, który otrzymał dofinansowanie i był realizowany w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności od grudnia 2020 r.

Celem projektu było umożliwienie starszym osobom zdobycie wiedzy dotyczącej obsługi smartfona, komputera i poruszania się po Internecie oraz nauka podstaw fotografii cyfrowej. Aktywności zaplanowane w ramach projektu wspomagały dąbrowskich seniorów
w korzystaniu z nowoczesnych technologii i zapobiegły tym samym wykluczeniu cyfrowemu tej grupy społecznej. Podczas spotkań roboczych młodzież zaprojektowała ulotkę promującą projekt i zajęła się jej  kolportażem. Młodzi ludzie zapoznali się także z zasadami pracy
z seniorami, aby dobrze zaplanować zajęcia indywidualne dla starszych osób, które stanowią grupę docelową projektu. Grupa inicjatywna opracowała również harmonogram spotkań
z seniorami dostosowując go do trudnej sytuacji epidemiologicznej. Zajęcia przeprowadzane były w małych grupach lub indywidualnie przy zachowaniu środków ostrożności i zgodnie 
z rygorem sanitarnym. Zwieńczeniem działań projektowych był wyjazd edukacyjno-integracyjny do Krakowa, zakończony plenerem fotograficznym. Mimo ograniczeń wynikających z czasu pandemii, młodzieży udało się zrealizować projekt. Pomysłowość, zaangażowanie, bezinteresowność grupy inicjatywnej dała wymierne korzyści starszemu pokoleniu, które szczególnie w dobie pandemii zmuszone było do korzystania z nowoczesnej technologii cyfrowej. Jednocześnie realizacja projektu była czasem wzajemnego poznawania się, integracji międzypokoleniowej i działania na rzecz środowiska lokalnego.