Akcja krwiodawstwa.

Uczniowie Zespołu Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pod opieką pedagoga szkolnego oraz pani Agnieszki Szułakiewicz udali się do Punktu Poboru Krwi w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, odpowiadając tym samym na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Młodzież zaangażowała się w akcję, wykazując przy tym wielką radość z przystąpienia do Klubu Honorowych Dawców Krwi. Uczniom, którzy ze względów zdrowotnych nie zostali zakwalifikowani do oddania krwi, dziękuję za wrażliwość na potrzeby innych osób.

Zgodnie z komunikatem RCKiK największe braki krwi dotyczą grup ARh+, ARh-, BRh-. Pamiętajmy, że wakacje to nie tylko czas wypoczynku i beztroski ale również okres zwiększonej liczby wypadków drogowych oraz wzrostu zapotrzebowania na bezcenny lek. Zwłaszcza w okresie wakacyjnym, zachęcamy do dzielenia się dobrem, które płynie w naszych żyłach.

Podziękowania dla Rady Rodziców za pokrycie kosztów przejazdu do Tarnowa. Uczniom dziękuję za każdą oddaną kroplę krwi, a dyrekcji i nauczycielom za życzliwość i propagowanie idei krwiodawstwa w oddziałach klasowych.

Pedagog szkolny