Cyprian Kamil Norwid – 200. rocznica urodzin

24 września 2021 r. przypada 200. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida. W uznaniu zasług twórcy dla polskiej sztuki i polskiej kultury, w 200-lecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę ustanawiającą rok 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida.

Norwid to wybitny twórca romantyczny, poeta, prozaik, dramatopisarz, rzeźbiarz, malarz i rysownik. Urodził się 24 września 1821 roku w miejscowości Laskowo-Głuchy, zmarł 23 maja 1883 roku w Paryżu.

Cyprian Kamil Norwid – życie i twórczość

Ciekawostki o Cyprianie Kamilu Norwidzie:

  • Był samoukiem, bowiem pobierał nauki nieregularnie.
  • Wśród historyków literatury dominuje pogląd, że Norwid nie był tylko

i wyłącznie romantykiem, ponieważ w jego twórczości można się dopatrzeć klasycyzmu, a nawet parnasizmu.

  • Za życia niedoceniany, wręcz zapomniany tak jak gros z jego twórczości – nieopublikowanej za jego życia. Odkryty ponownie w okresie Młodej Polski.
  • Postacią, pod której największym wrażeniem był Norwid, był Krzysztof Kolumb. Dostrzegał podobieństwo między sobą a Kolumbem – zwłaszcza niedocenienie przez społeczeństwo.
  • Był właścicielem kilku prac Leonarda da Vinci i Rafaela, które spieniężył gdy bieda zaczęła zaglądać mu w oczy.
  • Norwid prowadził swój pamiętnik, w którym przechowywał ważne dla siebie listy, zdjęcia i własne adnotacje.
  • Był wielkim pasjonatem roślin – odwiedzał ogrody i parki. W miejscu gdzie żył zapełniał przestrzeń roślinami doniczkowymi.
  • Był niemal stworzony do deklamacji wierszy, ponieważ uchodził za doskonałego recytatora. Był jednakowoż wspaniałym mówcą, który zapalał serca, zwłaszcza w przemowach patriotycznych.
  • Norwid prowadził bardzo bogatą korespondencję, często ozdabiał swoje listy kunsztownymi ozdobnikami, winietkami, rysuneczkami przedstawiającymi symboliczne lub rzeczywiste rośliny, instrumenty, ozdobne litery.

Cyprian Kamil Norwid „Moja piosnka [II]”

opracowanie:

Biblioteka Szkolna

mgr Małgorzata Zielińska

mgr Agata Hajdas