Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Patrona Szkoły Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

23 września 2021 r. odbyła się w naszej placówce szczególna uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej Patrona Szkoły Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Odsłonięcie ma miejsce w roku 100. rocznicy urodzin patrona oraz w 30. rocznicę nadania imienia Zespołowi Szkół Zawodowych i poświęcenia sztandaru. Pomysłodawcą tablicy pamiątkowej i inicjatorem dzieła jest Dyrektor Szkoły Robert Pantera, który w tym roku obchodzi 30-lecie pracy zawodowej. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rok 2021 ustanowił rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Pierwotnie ustaloną datą uroczystości był 22 stycznia, dzień setnej rocznicy urodzin Patrona. Sytuacja pandemiczna pokrzyżowała jednak plany.

Autorem projektu tablicy pamiątkowej jest Wojciech Drabczyński, właściciel firmy MAKROART, któremu w realizacji koncepcji pomagał Wojciech Szułakiewicz. Wykonawcą zaś jest firma KRIS-BUD Ś.P. Krzysztofa Kawy, który był naszym absolwentem, wykonawcą wielu prac remontowych w szkole, a w to przedsięwzięcie włożył wiele zaangażowania i serca.

Nad dziełem patronat honorowy objęli:

Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty
prof. Kazimierz Wiatr – Senator RP
Wiesław Krajewski – Poseł na Sejm RP
Władysław Kosiniak – Kamysz – Poseł na Sejm RP
ks. Dziekan Stanisław Cyran – Proboszcz Parafii w Dąbrowie Tarnowskiej
Lesław Wieczorek – Starosta Powiatu Dąbrowskiego
Krzysztof Bryk – Wicestarosta Powiatu Dąbrowskiego
Tadeusz Gubernat – Starszy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców.

Dziękujemy serdecznie za wsparcie inicjatywy.

Ksiądz Dziekan Stanisław Cyran sprawował także w tym dniu ofiarę Mszy św. oraz dokonał poświęcenia tablicy.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej i przecięcie wstęgi nastąpiło z udziałem Posła na Sejm RP Wiesława Krajewskiego, Starosty Powiatu Dąbrowskiego Lesława Wieczorka, ks. Dziekana Stanisława Cyrana, przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Tarnowie Jacka Partyńskiego,  Starszego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców Tadeusza Gubernata, Dyrektora Szkoły Roberta Pantery, Przewodniczącego Rady Rodziców Mariusza Dymona, Prezesa Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ” w Dąbrowie Tarnowskiej i reprezentanta Grona Pedagogicznego Rafała Szydłowskiego i Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Jakuba Kaczkowskiego.

Swoją obecnością zaszczyciło nas wielu gości, wśród nich:

Wiesław Krajewski – Poseł na Sejm RP
Lesław Wieczorek – Starosta Powiatu Dąbrowskiego
ks. Dziekan Stanisław Cyran – Proboszcz Parafii Dąbrowa Tarnowska
Tadeusz Gubernat – Starszy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców
Marta Chrabąszcz – Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego
Kamil Kwiatkowski – Członek Zarządu Powiatu Dąbrowskiego
Andrzej Giza – Członek Zarządu Powiatu Dąbrowskiego oraz Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Dąbrowie Tarnowskiej
Jacek Partyński – Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Tarnowie
Andrzej Szlanta – emerytowany przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Tarnowie
Kazimierz Olearczyk – Wójt Gminy Bolesław
Witold Morawiec – Wójt Gminy Olesno
mł. insp. Bogumił Jedynak – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej
Grażyna Kochanek – Komendant Ochotniczego Hufca Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej
Michał Wolak – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej
Jarosław Boryczka – Dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Reymonta w Brniu
Magdalena Mach – Surowiec – Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w SzczucinieAnna Klimowska – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej
Bogusława Molak – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej
Agnieszka Anioł-Głuszek Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej
Andrzej Olejnik – Prezes Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół – Świat Pracy” w Tarnowie
Jerzy Wróbel – Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół – Świat Pracy” w Tarnowie
Anna Witowska – Jastrzębiec – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej
Małgorzata Morawiec – Dyrektor Gminnej Publicznej Biblioteki w Oleśnie
Małgorzata Kawa – firma KRIS-BUD
Wojciech Drabczyński – firma MAKROART
Jan Kiljan – emerytowany Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej
Irena Krzak – rzemieślnik uczący w szkole oraz emerytowani pracownicy naszej szkoły Irena Drabik, Zofia Latoś, Barbara Smaś, Helena Toczek, Genowefa Wróbel, Elżbieta Kucharska, Władysława Orszulak, Czesław Ryk.
Gościliśmy również Przewodniczącego Rady Rodziców Mariusza Dymona oraz pozostałych członków Zarządu Rady Rodziców Agatę Leżoń i Edytę Gądek.

W tym szczególnym dniu nie zabrakło również przedstawicieli Grona Pedagogicznego i uczniów naszej szkoły, którzy nazywają ją potocznie „Baczyn”.

Dyrektor Szkoły Robert Pantera złożył podziękowania przybyłym Gościom, Staroście Dąbrowskiemu Lesławowi Wieczorkowi za wsparcie cennych dla placówki inicjatyw, jak niedawno powstały na budynku szkoły mural oraz adaptację pomieszczeń na nową pracownię gastronomiczną. Słowa uznania skierował również w stronę Urszuli Banaś – Wicedyrektor Zespołu szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, Adriana Janasa– Wicedyrektora Zespołu szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, Pawła Łacha – Kierownika Szkolenia Praktycznego w Zespole Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, Włodzimierza Piaseckiego, Jerzego Stelmacha oraz w stronę Nauczycieli i pozostałych Pracowników Szkoły.

Podczas uroczystości wręczono również „Emblematy Sokoła”, które wykonał nasz uczeń Paweł Sołtys z klasy III TLE.

Uroczystą akademię przygotowały Małgorzata Zielińska, Agata Hajdas i Marzena Świętek wraz z uczniami, za co im serdecznie dziękujemy.

Ja, żołnierz, poeta, czasu kurz…

Krzysztof Kamil Baczyński – powstaniec, poeta, patriota, postać ważna również dla współczesnej młodzieży, która na nowo wraca do jego twórczości. Młody żołnierz, który rzucił na szalę własne życie i szczęście rodzinne w obronie Ojczyzny. Podchorąży Armii Krajowej, podharcmistrz Szarych Szeregów, urodzony 22 stycznia 1921 roku, zginął 4 sierpnia 1944 roku. Był synem żołnierza Legionów Polskich Stanisława Baczyńskiego oraz Stefanii z domu Zieleńczyk, nauczycielki i autorki podręczników szkolnych, katoliczki pochodzącej z zasymilowanej  rodziny żydowskiej. Przyszło Mu, jak i całemu pokoleniu Kolumbów, przeżyć życie bardzo szybko, dorastając w okresie okupacji. Choć żył tylko 23 lata, zdążył napisać kilkaset wierszy, z których najsłynniejsze są z jednej strony świadectwem katastrofy pokolenia naznaczonego wojną, z drugiej zaś wyrazem miłości do żony Barbary. Pozostawił po sobie także wiele fragmentów prozy i setki prac plastycznych.