Współpraca Zespołu Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ze Wspólnotą Cenacolo z Poręby Radlnej.

Podobnie jak w latach ubiegłych, młodzież naszej szkoły miała możliwość spotkania  z osobami, które pokonały trudności, zostawiły za sobą uzależnienia i postanowiły żyć w prawdzie, zgodzie z własną wiarą oraz najbliższymi. W dniu 16 września 2021 roku, nasza szkolna społeczność gościła Kamila i Konrada, którzy dzielili się z uczniami swoimi doświadczeniami w powracaniu do życia wolnego od używek i innych zachowań ryzykownych. Młodzież z klas 3g, 3e, 3f: Branżowej Szkoły I Stopnia oraz klasy 3 LOP, wysłuchała świadectw, uczniowie mieli okazję do rozmowy z osobami które mimo wielu bolesnych porażek, życiowych rozczarowań i trudności, postanowiły walczyć o własne życie w zdrowiu i godności.  Spotkania przebiegały w dwóch grupach co sprzyjało budowaniu relacji, życzliwości oraz wzajemnego zrozumienia. Zaproszeni goście dzielili się swoimi bolesnymi doświadczeniami ale przede wszystkim nadzieją, że z każdej, nawet najcięższej sytuacji jest wyjście. Zwracali na istotę relacji w rodzinie, potrzebę dostrzegania potrzeb innych, jak również rozmowy na trudne tematy. W spotkaniu uczestniczyło 120 uczniów, nauczyciele sprawujący opiekę nad młodzieżą oraz Dyrektor szkoły Pan Robert Pantera, Pani wicedyrektor Urszula Banaś, Pan Rafał Szydłowski Prezes Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego – „ Sokół – Świat Pracy”, oraz organizatorzy Pani profesor Maria Borek wraz z Kołem Trzeźwościowym, którego jest opiekunem a także pedagog szkolny-Justyna Tomaszowicz.

Założyciele dzieła o Wspólnocie CENACOLO:

 „Celem Wspólnoty nie jest otwarcie jak największej liczby domów, lecz aby te domy które mamy, były miejscem, gdzie młodzież odnajduje sens życia i Pana Boga. W naszej Wspólnocie nie ma psychoterapeutów, lekarzy czy pracowników, którzy byliby u nas zatrudnieni. Najlepszym terapeutą okazuje się Pan Jezus, który jest obecny w każdym z naszych domów, ponieważ mamy pozwolenie od biskupów, aby w kaplicy mieć Najświętszy Sakrament. Drugą najważniejszą pomocą jesteśmy my samy dla siebie, ponieważ każdy kto kiedyś przeszedł przez piekło uzależnienia dobrze wie, co ten który przychodzi po pomoc czuje. Zna jego wątpliwości, obawy, niepewności, ale i złe przyzwyczajenia i skłonności. Dlatego wie jak mu najlepiej pomóc, bo uzależnienia nie poznał z książek czy różnych wykładów, lecz w swoim, teraz już zmartwychwstałym życiu. Dlatego powstanie nowych domów wiele zależy od „znaków czasu”: ilu młodych wstępuje do naszej Wspólnoty, a ilu zatrzyma się na dłużej po skończeniu swojej drogi, aby przyjąć tych którzy pukają do naszych drzwi.”

Podziękowania

Kierujmy serdeczne podziękowania dla wszystkich którzy odpowiedzieli na apel dotyczący zbiórki żywności dla Wspólnoty Cenacolo z Domu bł. Karoliny Kózki w Porębie Radlnej. Dyrekcji, uczniom, rodzicom, nauczycielom dziękujemy za szczodre włączenie się w akcję.  Wszystkie zebrane dary zostały przekazane wspólnocie.

Justyna Tomaszowicz oraz Maria Borek