Konkurs – „Dąbrowa – moja Mała Ojczyzna”

W związku ze zbliżającym się ważnym wydarzeniem szkolnym, tj. odsłonięciem muralu, poświęconego założycielowi Dąbrowy Tarnowskiej – Janowi Ligęzie, herbu Półkozic, ogłaszamy konkurs na prezentację multimedialną pt. „Dąbrowa – moja Mała Ojczyzna”.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy na temat założyciela miasta a także obiektów historycznych i kulturalnych naszej miejscowości.
Prace, w formie prezentacji, należy przygotować i złożyć do p. Elżbiety Czosnyki do dnia 25.10.2021 r.

Na najlepszych czekają nagrody!!!!!!!