Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

  5 grudnia 2021 roku przypada święto wszystkich osób, które bezinteresownie angażują się  w inicjatywy na rzecz innych ludzi, środowiska, zwierząt czy otoczenia.

Tegoroczne hasło „Make the change happen, volunteer!   „Wprowadź zmianę, wolontariuszu!” podkreśla wyzwanie, z jakim wiąże się wkład wolontariuszy w aktywizowanie społeczności lokalnej, które w długofalowej perspektywie przekłada się  z kolei na wzmacnianie całych społeczeństw i rządów, wspieranie pokoju i zrównoważonego rozwoju.

W naszej szkole od wielu lat działa grupa wolontariuszy, uczniów, którzy na co dzień troszczą się   o potrzebujących, chorych, cierpiących. Angażują się w pracę na terenie Hospicjum,  Domu Pomocy Społecznej i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Dąbrowie Tarnowskiej.   Utrzymują kontakty ze Stowarzyszeniem  Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „POMOCNA DŁOŃ” w Dąbrowie  Tarnowskiej i Ośrodkiem  Rewalidacyjno – Wychowawczym w Sutkowie. Kwestują na dąbrowskim cmentarzu, zbierając fundusze na odnowę zabytkowych grobowców. Pamiętają o zwierzętach, organizując zbiórkę  potrzebnych akcesoriów  i datków dla fundacji „Zmieńmy Świat”.

W obecnym czasie wolontariusze z opiekunami prowadzą Akcję Kilo i Szkolną Szlachetną Paczkę. Wszystkich pracowników i uczniów zapraszamy do współpracy, by podarować na Święta Bożego Narodzenia radość i uśmiech tym, którzy są w potrzebie.