Ukończenie pracowni gastronomicznej coraz bliżej

15 lutego 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej została zawarta umowa na dostawę wyposażenia do pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. Z ramienia szkoły umowę podpisał Dyrektor Robert Pantera, natomiast ze strony wykonawcy Aleksander Podulka. W spotkaniu udział wzięli również Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, Wicestarosta Krzysztof Bryk oraz Wicedyrektor szkoły Adrian Janas i Księgowa szkoły Maria Sznajder.

Obiekt będzie wyposażony w nowoczesną linie technologiczną do przygotowywania potraw na 5 stanowisk roboczych. W jednym czasie na tych stanowiskach będzie mogło się kształcić 20 uczniów. Pracownia gastronomiczna będzie również spełniać funkcję ośrodka egzaminacyjnego dla młodzieży kształcącej się w zawodzie kucharz małej gastronomii zarówno na poziomie technikum żywienia i usług gastronomicznych, jak i szkoły branżowej I stopnia. Ponadto będą niezbędne zaplecza socjalne tj. szatnie, sanitariaty, magazyny sprzętu kuchennego oraz pomieszczenie dla nauczycieli. Przy pracowni gastronomicznej powstanie również sala wykładowa i pracownia hotelarska wyposażona w recepcję dla klientów.

Wykonawcą zadania jest Firma OPTIMAL GASTRO sp. z o.o. z Rzeszowa, realizator wielu projektów związanych z wyposażeniem edukacyjnych kuchni zbiorowych jak i pomieszczeń gastronomicznych w restauracjach.

Koszt realizacji tego przedsięwzięcia wynosi 325 974,60 zł. Zadanie zostanie sfinansowane z budżetu Powiatu Dąbrowskiego.