Wspieramy Ukrainę!

Jesteśmy sercem z Ukrainą.

Od samego początku konfliktu na Ukrainie nasza szkoła wspiera i pomaga ludności ukraińskiej na różne sposoby. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół Świat Pracy” przeprowadziło zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy i żywności, która zostanie przekazana walczącym żołnierzom. Przekazaliśmy środki opatrunkowe oraz odzież i suchą żywność dla powiatu partnerskiego w Bałcie. Transport środków opatrunkowych trafił również do szpitala w Kijowie.

W naszym Schronisku Młodzieżowym zapewniliśmy grupie 30 uchodźców godne warunki życia, zaopatrzyliśmy wszystkich w niezbędne rzeczy potrzebne w codziennym życiu. Dzięki szczodrości naszych przyjaciół z Niemiec przekazaliśmy rodzinom przebywającym w Schronisku środki finansowe z Niemiec w formie kieszonkowego na najpilniejsze potrzeby. Pani Małgorzata Bystrowska prowadzi w naszej szkole lekcje języka polskiego dla uchodźców przebywających na terenie miasta, ich dzieci w tym czasie uczestniczą w zajęciach sportowych pod okiem naszych nauczycieli.

Dziękujemy wszystkim naszym wolontariuszom za pracę na rzecz potrzebujących przyjaciół, bez Waszej pomocy nie było by to wszystko możliwe.

Chcemy towarzyszyć ukraińskim rodzinom dostarczając im długofalowego wsparcia. Jeżeli ktoś chce wesprzeć nasze działania to zapraszamy do współpracy.