Uroczyste otwarcie pracowni gastronomicznej

6 kwietnia 2022 r. odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie nowoczesnej pracowni gastronomicznej Zespołu Szkół im. K.K. Baczyńskiego.

Inicjatorem i pomysłodawcą powstania pracowni był Dyrektor Szkoły Robert Pantera. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu i staraniom udało się najpierw utworzyć kierunek – Technikum żywienia i usług gastronomicznych, a następnie przeprowadzić adaptację pomieszczeń w budynku dawnego Internatu na pracownię gastronomiczną oraz ośrodek egzaminacyjny dla kwalifikacji zawodowych – kucharz. Dzięki tej inwestycji uczniowie technikum będą mogli kształcić się i szlifować swoje talenty w profesjonalnej kuchni, wyposażonej według najlepszych standardów.  Poświęcenia dokonał proboszcz dąbrowskiej parafii ks. Stanisław Cyran.

W uroczystości wzięli udział liczni goście. Swoją obecnością zaszczycili nas:

 • Józef Gawron Wicemarszałek Województwa Małopolskiego,
 • Anna Glixeli Prezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia pn. Instytut Obszarów Wiejskich w Krakowie
 • Gabriela Puszko Dyrektor Biura Instytutu Obszarów Wiejskich w Krakowie
 • Lesław Wieczorek Starosta Dąbrowski
 • Krzysztof Bryk Wicestarosta Dąbrowski
 • Jarosław Foremny Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
 • Barbara Piwowarczyk Przedstawiciel Kuratorium Oświaty Delegatura w Tarnowie
 • ks. Stanisław Cyran Proboszcz Parafii pw. NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Marta Chrabąszcz Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego
 • Krzysztof Kaczmarski Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej
 • Stanisław Ryczek Sekretarz Gminy Dąbrowa Tarnowska
 • Jan Sipior Burmistrz Szczucina
 • Kazimierz Olearczyk Wójt Gminy Bolesław
 • Krzysztof Gil Wójt Gminy Gręboszów
 • Witold Morawiec Wójt Gminy Olesno
 • Marek Lupa Wójt Gminy Radgoszcz
 • Radni Powiatowi
 • Dyrektorzy jednostek powiatowych
 • Przedstawiciele Rady Rodziców
 • Przedstawiciele firm zaangażowanych w powstanie pracowni
 • Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Anna Dudkiewicz nauczycielka przedmiotów gastronomicznych.

Historia powstania pracowni

Po przejęciu przez szkołę w trwały zarząd budynku Internatu, zapadła decyzja o adaptacji starej kuchni i stołówki na nowoczesną pracownię gastronomiczną i ośrodek egzaminacyjny dla uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych. Remont rozpoczęto na wiosnę 2021 roku. Prace remontowe dotyczyły rozbiórki starej kuchni, wymianę instalacji sanitarnych, gazowych, elektrycznych oraz przystosowanie pomieszczeń do najwyższych standardów obowiązujących w XXI wieku.  Adaptacja pomieszczeń Internatu dotyczyła również przygotowania sali wykładowej oraz nowoczesnej recepcji, która będzie spełniać dwie funkcję: pracowni hotelarskiej oraz recepcji dla Schroniska młodzieżowego. Kolejnym etapem prac było wyposażenie kuchni i pomieszczeń magazynowych najwyższej jakości urządzenia i meble wykonane zgodnie w wymaganiami HACCAP ze stali nierdzewnej. Nowoczesna pracownia gastronomiczna  jest wyposażona w pięć jednakowych ciągów kuchennych, przy których w jednym czasie może pracować 20 uczniów.  W skład zabudowy meblowej wchodzą m.in. regały, półki, stoły, wózki, szafy, a także piece gazowe z piekarnikami. Spełniają one wymogi sanitarne i ergonomiczne, mają odpowiednie długości i szerokości blatów roboczych.

Sercem pracowni jest piec konwekcyjno-parowy przekazany przez Panią Annę Glixelli Prezesa Zarządu Instytutu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Piec ten pozwoli przygotować kilka potraw jednocześnie. W takim piecu do cyrkulacji gorącego powietrza wtłaczana jest dodatkowo para wodna, co powoduje, że potrawy doskonale się gotują i nie wysuszają. W pracowni zamontowano też profesjonalna kapturową zmywarkę do naczyń, która jest zintegrowana ze stanowiskiem do zmywania. Naczynia bowiem przed włożeniem do zmywarki powinny być pozbawione resztek jedzenia, na przykład poprzez opłukanie pod bieżącą wodą.

Pomieszczenie do obróbki wstępnej zostało wyposażone w stoły robocze oraz profesjonalny naświetlacz do dezynfekcji jaj.

Podczas przygotowywania posiłków należy przestrzegać zasad higieny. Już na poziomie nauki ten nawyk powinien być wpojony w umysły młodych ludzi, którzy swoją przyszłość łączą z pracą w gastronomii dlatego też postawiono na nowoczesne umywalki kolanowe, ułatwiające mycie rąk bez kontaktu z kurkami do wody. Umywalki te podobnie jak i pozostała część umeblowania pracowni zostały wykonane ze stali nierdzewnej.

Wszystkie pomieszczenia zostały podłączone do nowoczesnego systemu wentylacyjnego spełniającego jednocześnie funkcję odprowadzania powietrza, jak i nagrzewania pomieszczeń wchodzących w skład pracowni w okresie zimowym.

Cała społeczność szkolna wyraża serdeczne podziękowania za zaangażowanie i życzliwość w czasie realizacji inwestycji Panu Staroście Lesławowi Wieczorkowi oraz Panu Wicestaroście Krzysztofowi Brykowi. Serdecznie dziękujemy!!

Całość inwestycji wyniosła 812 886 zł i został sfinansowana z budżetu Powiatu Dąbrowskiego.

Zachęcamy do obejrzenia materiału Telewizji Tarnowska.tv.