Obchody 30-lecia nadania imienia Patrona szkoły.

Dzisiejszego dnia odbyła się w naszej szkole uroczystość rocznicowa, przypominająca fakt wyboru na patrona szkoły Krzysztofa Kamila Baczyńskiego- poety,, żołnierza, powstańca. Dokładnie 8 czerwca 1992 roku społeczność szkolna zdecydowała o wyborze patrona, a dzisiaj, w trzydziestą rocznicę, świętowano to wydarzenie. Uroczystość uświetnili swą obecnością przybyli goście, a wśród nich były dyrektor, pan Jan Kiljan, który przypomniał okoliczności tego znaczącego wydarzenia. Piosenki i wiersze w wykonaniu młodzieży znalazły uznanie wśród zebranych, a piękny polonez dodatkowo uświetnił uroczystość.

Akademie przygotowali uczniowie z klas ITE, l TZH, ll TE, lll TI, lll LO, a wspierali ich nauczyciele Pani Bożena Nadolska -Walus, Pani Elżbieta Czosnyka, Pani Agnieszka Aksamit -Szułakiewicz oraz Pani Agnieszka Golemo.