Promocji książki ciąg dalszy

22 lipca 2022 roku,  Pan Dyrektor Zespołu Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego mgr Robert Pantera i autorka książki „Nasza szkoła, nasze dzieje…” Pani mgr Bożena Nadolska-Walus, gościli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Tarnowie, na zaproszenie Pana Wicemarszałka Józefa Gawrona, który, z racji innych obowiązków, nie mógł być obecny na promocji książki. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, a rozmowy dotyczyły tematyki książki. Przypomnijmy, że publikacja została wydana przez Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół-Świat Pracy” z siedzibą w Tarnowie, w ramach projektu pn. Publikacja i promocja książki „Nasza szkoła, nasze dzieje…”  Zespół Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Projekt ten zrealizowano przy wsparciu finansowym, między innymi, Województwa Małopolskiego.