Upamiętnienie 80 Rocznicy Zagłady Dąbrowskich Żydów

16 września tego roku po raz drugi zostało zorganizowane  upamiętnienie likwidacji dąbrowskiego getta i zagłady Żydów Powiśla Dąbrowskiego w osiemdziesiątą rocznicę ostatniego transportu do obozu zagłady w Bełżcu.

Pierwsza część uroczystości miła miejsce na cmentarzu żydowskim pod Pomnikiem Ofiar Holocaustu, gdzie honorową straż trzymały druhny Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, działającego przy ZS im. K. K. Baczyńskiego. Słowa wprowadzenia dokonała Jolanta Stelmach, po czym uczniowie, Magdalena Patryjak i Mateusz Ryczek odczytali Apel Pamięci, nazwiska pomordowanych, które udało się odnaleźć. Minutą ciszy oddano cześć ofiarom, po czym zostały złożone wiązanki kwiatów, a na pomniku pojawiły się zapalone znicze i symboliczne kamienie.

Druga część imprezy miała miejsce w dąbrowskiej synagodze i była prowadzona przez Dyrektora  OSK, Pawła Chojnowskiego. Na wstępie licznie zebranym uczniom dąbrowskich szkół oraz Szkoły Podstawowej w Zabrniu zostały odtworzone wystąpienia potomków dąbrowskich Żydów- Steve’a Perlmana i Mony Gubow z USA oraz  Henryka Jabłońskiego z Australii. Głos zabrali również zaproszeni goście: Starosta dąbrowski Lesław Wieczorek, Burmistrz DT Krzysztof Kaczmarski, Dyrektor krakowskiego IPN, Filip Musiał oraz Dyrektor ZS im. K. K.  Baczyńskiego Robert Pantera, współorganizator wydarzenia. Przemawiała również Bożena Nadolska- Walus, która podkreślała potrzebę upamiętniania historii, szczególnie tej tragicznej.

 W kolejnej części prelekcję na temat Akcji Reinhardt w Generalnej Guberni przedstawił dr Tomasz Domański z IPN. Uczniowie ZS im. K. K. Baczyńskiego odczytali fragmenty świadectw ocalonych z Holocaustu z powiatu dąbrowskiego. Ten szczególnie wzruszający fragment uroczystości zaprezentowali: Magdalena Patryjak, Mateusz Ryczek, Karol Dorosz, Oskara Ukleja i Marlena Woźniczka. Artystycznym akcentem wydarzenia był koncert uczniów szkółki muzycznej DDK Łukasza Chmiela: Malwiny Budzik, Marka Borzemskiego, Adama Ciąbora i Martyny Pater poprzedzony recytacją wiersza „Elegia miasteczek żydowskich” w wykonaniu uczennicy ZS im. K.K. Baczyńskiego- Gabrieli Mikuła.

Ostatnią częścią uroczystości było zwiedzanie dwóch wystaw historycznych przygotowanych przez Instytut Pamięci Narodowej- „Aktion Reinhardt” i „Polacy ratujący Żydów”.

W uroczystości wzięli udział ponadto : Krystyna Kolis-Radziszewska – Kierownik Agendy Urzędu Marszałkowskiego w Tarnowie, reprezentująca Józefa Gawrona – Wicemarszałka Małopolski, Krzysztof Bryk – Wicestarostarosta dąbrowski, Maria Sokołowska z Forum Dialogu w Warszawie, Stanisław Początek – były Burmistrz DT,  Anna Jastrzębiec-Witowska – Dyrektor MBP w DT, Marta Warias – Dyrektor Centrum Kultury w Żabnie, Małgorzata Majchrowicz i Marian Rzeźnik – reprezentujący UTW przy DDK oraz mieszkańcy miasta.