XX Dnia Pamięci o Holokauście i Zbrodniach Przeciwko Ludzkości

20 kwietnia Dabrowa Tarnowska uczciła pamięć bohaterów warszawskiego getta oraz obywateli Powiśla Dąbrowskiego, którzy zginęli w czasie Holocaustu.

Uroczystość XX Dnia Pamięci o Holokauście i Zbrodniach Przeciwko Ludzkości zorganizował Zespół Szkół im. K.K. Baczyńskiego oraz Dąbrowski Dom Kultury. Dyrektor DDK, Paweł Chojnowski,  powitał przedstawicieli władz gminy i powiatu, dyrektorów szkół i instytucji, nauczycieli, licznie zgromadzoną młodzież szkół podstawowych i średnich powiatu dąbrowskiego oraz grupę uczniów szkoły średniej  z New Jersey.

 W otwierającym wydarzenie przemówieniu  do zgromadzonych w sali kina „Sokół” organizatorka wydarzenia, Jolanta Stelmach, nawiązała do celu imprezy oraz podziękowała osobom i instytucjom, które przez 20 lat współpracowały przy jej tworzeniu. Wystąpienie zakończyła apelem do Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej o nazwanie imieniem Ofiar Holocaustu oraz imieniem Dąbrowskich Sprawiedliwych wybranych ulic bądź placów w mieście.

Odbierając apel, Burmistrz Krzysztof Kaczmarski wyraził uznanie dla inicjatywy i wskazał na potrzebę kultywowania pamięci o ponad dwuipółtysięcznej społeczności dąbrowskich Żydów, których niemieccy okupanci skazali na zagładę, a którzy przez stulecia stanowili o unikalnym charakterze naszego miasta i których członkowie rodzin- cudownie ocaleni z Holocaustu bądź ci, którzy opuścili miasto wcześniej- wciąż żyją na całym świecie i powracają do dąbrowskich korzeni.

Wicestarosta Dąbrowski , Krzysztof Bryk, w swoim wystąpieniu nawiązał do uniwersalnego charakteru tragedii Holocaustu, która wynikała z nietolerancji, ignorancji i porzucenia dialogu, jako środka radzenia sobie przez społeczeństwo w sytuacjach kryzysowych. Wskazał przy tym na wojnę  w  Ukrainie, która pokazuje, że ludzie mimo bolesnych doświadczeń przeszłości tak niewiele się z historii uczą.

Na wspólne losy Polaków i Żydów w historii Polski i Powiśla Dąbrowskiego zwrócił uwagę współgospodarz wydarzenia- Dyrektor Zespołu Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej- Robert Pantera. Wyrażając uznanie dla organizatorów Dnia Pamięci o Zagładzie, zwrócił uwagę na potrzebę działań edukacyjnych dotyczących bolesnych rozdziałów z naszej przeszłości, które mogą przyczyniać się do budowania większej świadomości obywatelskiej u młodych ludzi. Dyrektor Pantera odczytał również pismo Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Józefa Gawrona skierowane do uczestników XX Dnia Pamięci o Holokauście.

Na tegoroczny Dzień Pamięci złożyło się kilka wydarzeń. Jednym z nich były  występy uczniów z 12 szkół podstawowych i średnich Powiśla Dąbrowskiego na scenie DDK. Młodzież rywalizowała w recytacji, śpiewie i układach tanecznych, których repertuar nawiązywał do tematyki żydowskiej. W DDK odbył się również konkurs fotograficzny.

Najlepszą recytatorka w kategorii szkół podstawowych została Justyna Kądzielawa ze SP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, drugie miejsce przypadło ex-aequo Marii Chmura ze SP w Smęgorzowie i Marii Misiaszek ze SP w Zabrniu, a trzecie Hubertowi Lichorobcowi ze SP nr 1.Wyróżnienie otrzymała Julia Kędzior ze SP w Smęgorzowie. W kategorii szkół ponadpodstawowych zwyciężyła Magdalena Patryjak ,  drugie miejsce zajęła Gabriela Mikuła- uczennice  ZS. im. K. K. Baczyńskiego.

Konkurs wokalny  szkół podstawowych wygrała Martyna Pater ze SP nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej, a drugie miejsce zajęły Magdalena Sytoń ze SP nr 2 oraz duet wokalny Martyna Sitko i Agnieszka Kmieć ze SP w Nieczajnie Górnej. Trzecie miejsce przyznano duetowi śpiewającemu w składzie: Maria Misiaszek ze SP w Zabrniu oraz Julii Kurnal ze SP w Słupcu. Wyróżnienie  przypadło Zofii Ciećko śpiewającej z chórem ze SP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.

W  kategorii szkół ponadpodstawowych konkurs piosenki wygrały ex-aequo Magdalena Otfinowska z I LO w Dąbrowie Tarnowskiej i Patrycja Rokita z ZS im. Baczyńskiego. Drugie miejsce zajęła Magdalena Banaś, a trzecie Magda Waryas z ZS im. K.K.Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Konkurs poetycki oceniało jury w składzie: Elżbieta Czosnyka, Barbara Smaś i Jolanta Stelmach.

Konkurs taneczny wygrał zespół  ze Szkoły Podstawowej w Nieczajnie Górnej. Drugie miejsce przypadło zespołowi ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej.

Konkurs fotograficzny wygrała Daria Stefańczyk ze SP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, drugie miejsce zajął Igor Bociek ze SP nr 2, a trzecie Laura Aksamit ze Szkoły Podstawowej w Radwanie. Wyróżnienie otrzymała Julia Kolarczyk ze SP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. W kategorii szkół średnich zwyciężył Dawid Świerczek, drugie miejsce zajęła Sylwia Bielawska, a trzecie Martyna Banaś z ZS im. K. K. Baczyńskiego. Poziom artystyczny fotografii oceniało jury w składzie: Edmund Wilk, Stanisław Stroński i Danuta Szczygieł.

Kolejnym elementem upamiętnienia było otwarcie wystawy fotograficznej „Z Ciemności” autorstwa Renaty Guzery w dąbrowskiej synagodze, na którą składają się fotografie mieszkańców wsi Otfinów i dokumenty historyczne dotyczące Holocaustu w tamtej okolicy.

 Udział w obchodach Dnia Pamięci o Holokauście w Dąbrowie Tarnowskiej jest też stałym elementem programu edukacyjnego młodzieży z New Milford High School z New Jersey realizującej projekt edukacyjny w tym temacie. 17 młodych  Amerykanów  wraz z partnerską grupą uczniów z Z.S. im. Baczyńskiego  oglądało występy rówieśników na scenie DDK i zwiedzało dąbrowską synagogę. 

O polsko-żydowskiej  historii miasta i regionu uczniowie dowiedzieli się w trakcie wizyty na cmentarzu żydowskim w Dąbrowie Tarnowskiej od Jerzego Stelmacha, nauczyciela ZS im. K.K. Baczyńskiego. Pobyt w miejscu męczeństwa rodziny Mędalów w Szarwarku był okazją do oddania hołdu zamordowanym za pomoc Żydom. W trakcie odwiedzin tego miejsca konsultant naukowy grupy- współzałożyciel i były Dyrektor Działu Edukacyjnego  Yad Vashem- Shalmi Barmore- zwrócił uwagę na złożoność relacji polsko-żydowskich. Wskazał również na potrzebę budowania silnych instytucji w ramach demokratycznego państwa , zapewniających wszystkim obywatelom prawo do godnego życia.

Dziękując za gościnność  w Dąbrowie Tarnowskiej, nauczycielka Colleen Tambuscio podkreśliła  wagę  wielu korzyści dla uczniów z takiej formy edukacji pozaszkolnej.    

Autorzy zdjęć Kamil Bezak, Andrzej Michalczyk, Jolanta Stelmach, Colleen Tambuscio