Zapraszamy na Dzień Otwarty Szkoły 29 maja 2023 r. połączony z Targami pracy współorganizowanymi z Centrum Edukacji i Pracy w Tarnowie.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Uczniowie
Zespołu Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
serdecznie zapraszają uczniów klas ósmych szkół podstawowych wraz z opiekunami
na Dzień Otwarty Szkoły w dniu 29 maja 2023 r. w godz. 9:00-10:45.

Ideą wydarzenia jest wsparcie młodzieży z powiatu dąbrowskiego w dokonywaniu właściwych wyborów edukacyjno-zawodowych poprzez popularyzowanie doradztwa zawodowego oraz świadomego planowania kariery zawodowej.  Przedsięwzięcie zgromadzi również lokalnych pracodawców, oferujących zatrudnienie młodym ludziom.

W programie:

Część I
Dni Otwarte Zespołu Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

Uczestniczą uczniowie 8 klas szkół podstawowych

Czas trwania: 9:00 – 10:40

 • Otwarcie eventu, przywitanie przybyłych gości oraz uczniów 8 klas szkół podstawowych
 • Wprowadzenie
 • Czynniki trafnego wyboru szkoły i zawodu – doradca zawodowy MCK w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Prawa i obowiązki pracowników młodocianych – inspektor PIP w Tarnowie
 • Wsparcie edukacyjno-wychowawcze Hufca Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej dla młodocianego pracownika – przedstawiciel HP w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Prezentacja pracowni szkoły i kierunków edukacyjnych Zespołu Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

Część II

„Targi Pracy i Rozwoju Zawodowego”
Uczestniczą uczniowie szkoły ponadpodstawowej oraz młodzież poszukująca pracy 

Czas trwania: 10:45-13:00

 • Otwarcie, przywitanie gości oraz uczniów szkół ponadpodstawowych
 • Wprowadzenie – przedstawienie kierunków działalności Młodzieżowego Centrum Kariery w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Oczekiwania pracodawców od kandydatów do zatrudnienia na przykładzie Zakładu Budowy Urządzeń Dźwignicowych, kierunki i możliwości zatrudnienia w ZBUD Sp. z o.o. W Dąbrowie Tarnowskiej
 • Moja pierwsza praca. Prawa i obowiązki pracownika – PIP
 • Targi Pracy – stoiska dąbrowskiego Młodzieżowego Centrum Kariery, Państwowej Inspekcji Pracy w Tarnowie, Powiatowego Urzędu Pracy i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Hufca Pracy, pracodawców
 • Warsztaty z Rozwoju Zawodowego:

1. Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych – gra Chłopska Szkoła Biznesu

2. Krok po kroku do własnej firmy – prowadzenie własnej działalności gospodarczej