81 rocznica likwidacji dąbrowskiego getta

18 września minęło 81 od  momentu likwidacji dąbrowskiego getta, którego mieszkańcy zostali przewiezieni do obozu śmierci w Bełżcu i tam zgładzeni. W ten sposób nasze miasto utraciło połowę swoich  obywateli. Rocznica ta została upamiętniona przez reprezentację  społeczności naszej szkoły pod przewodnictwem jej  Dyrektora, Roberta Pantery. Pod Pomnikiem Ofiar Holocaustu na cmentarzu żydowskim uczniowie z klas mundurowych pod komendą druha Rafała Szydłowskiego zapalili  znicze i złożyli symboliczne kamienie pamięci.  W uroczystości brały udział ponadto klasy Ia i I LO wraz z opiekunami.