28 września – Międzynarodowy Dzień Ludzi Niesłyszących (Światowy Dzień Głuchego)

Święto uchwaliła Światowa Federacja Głuchych w 1958 r. Celem święta jest zwrócenie uwagi na problemy, prawa, obawy i osiągnięcia osób niesłyszących. Na świecie jest około 70 milionów osób głuchych. Niestety prawie 80% z nich mieszka w krajach rozwijających się i nie może liczyć na odpowiednie warunki do rozwoju. Właściwa edukacja i wsparcie osób głuchych to kluczowy element. Warunkuje on przyszłość osoby borykającej się z tą niepełnosprawnością. Wiele wybitnych postaci na przestrzeni wieków udowodniło, że ludzi głuchych lub niedosłyszących istotnie niewiele ogranicza. Do tego grona należą m.in. Ludwig van Beethoven, Francisco Goya, Thomas Edison.

Według szacunkowych danych liczba osób głuchych w Polsce to około pół miliona. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych podejmuje działania, które osobom niesłyszącym mają zagwarantować swobodny dostęp do dóbr i usług oraz umożliwić udział w życiu społecznym oraz publicznym.

Osoby słabosłyszące i niesłyszące mają wady słuchu różnego stopnia,  od bardzo lekkich do ciężkich, z resztkami słuchu lub nawet bez jakiegokolwiek słuchowego kontaktu ze  światem. Dlatego wiele osób mówi niewyraźnie dla słyszących. Stopień zrozumiałości może się poprawić przy bliższym poznaniu takiej osoby i wolniejszej mowie, a aparaty słuchowe  znacznie poprawiają kontakt z osobami słyszącymi, nawet jeśli jest to tylko częściowe wsparcie słyszenia dźwięków.

Osoby niesłyszące wyczuwają rytm i muzykę, dlatego wiele z nich dobrze tańczy a nawet gra na instrumentach.

Głusi uczą się mowy i języka polskiego, zdobywają wiedzę dzięki korzystaniu z aparatów słuchowych i specjalnych metod nauczania oraz porozumiewania się.

Język migowy jest naturalnym językiem osób głuchych, rozprzestrzenionym po całym świecie. Jest to ich język „domowy” ale również oficjalny i urzędowy, w krajach, które przyznały Głuchym prawa mniejszości językowej i kulturowej.  Polska dopiero w ostatnich latach wydała ustawę uznającą prawo do języka migowego w urzędach, nasze prawo pozwala też używać języka migowego w szkołach i takich miejscach, jak teatry, sale koncertowe czy inne miejsca publiczne.

Wszystkim Osobom Głuchym z okazji ich święta składamy najlepsze życzenia i życzymy powodzenia w realizacji swoich celów.

Koordynator ds. promocji Zdrowia