„Aby chciało nam się chcieć”- warsztaty motywacyjne w dąbrowskim Młodzieżowym
Centrum Kariery

Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia wzięli udział w warsztatach motywacyjnych, które miały na celu budowanie wewnętrznej motywacji i chęci do działania. W dzisiejszym szybkim tempie życia, młodzież często napotyka na liczne wyzwania i przeszkody. Warsztaty motywacyjne miały pomóc uczestnikom w odkryciu własnej drogi, zrozumieć swoje cele i zbudować fundamenty dla płynnego przejścia z edukacji na rynek pracy. Poprzez przykłady i ćwiczenia Beata Wójcik doradca zawodowy, uświadomiła zebranym na zajęciach, jak motywacja wpływa na ich życie. Warsztaty pomogły odkryć uczestnikom swoje mocne strony, słabości i przekonania, które mogą rzutować na ich postępowanie. Dzięki temu mogli pracować nad rozwojem pozytywnego obrazu i zwiększyć swoją pewność siebie. W trakcie warsztatów młodzież uczyła się tworzyć konkretne plany działania, które pomogą im osiągnąć swoje cele. Młodzi ludzie poznali metody radzenia sobie z porażkami i trudnościami. Zdobyli umiejętność wytrwałości i elastyczności w obliczu przeciwności losu. Młodzież znalazła wsparcie i zrozumienie w grupie rówieśniczej. Dobra atmosfera podczas zajęć sprzyjała budowaniu pozytywnych relacji i wspieraniu siebie nawzajem. Uczestnicy dzielili się swoimi sukcesami i porażkami.

Warsztaty przeprowadzono w ramach Szkolnego Programu Doradztwa Zawodowego we współpracy z Młodzieżowym Centrum Kariery OHP.