Czytaliśmy „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej

Dnia 29 września 2023 roku obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Święto to zostało ogłoszone w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Patronką tego wydarzenia jest autorka książek dla dzieci i młodzieży, Janina Porazińska, która urodziła się 29 września 1882 r.  Najważniejszymi odbiorcami tej akcji są dzieci i młodzież, ponieważ czytanie na głos stymuluje ich rozwój, wzbogaca słownictwo oraz pobudza wyobraźnię.

Z tej okazji w Zespole Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, w nawiązaniu do Narodowego Czytania, zorganizowano spotkanie, podczas którego czytaliśmy „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

Powieść powstała 23 lata po powstaniu styczniowym, ale jej przesłanie jest aktualne do dzisiaj. Autorka podkreśla, że każdy naród ma prawo do wolności, suwerenności i tożsamości.

Do głośnego czytania tego dzieła zostali zaangażowani przedstawiciele Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Nauczycieli w stanie spoczynku i uczniów, reprezentujących społeczność naszej szkoły.

Młodzież klas V TIP, V TŻP, V TLP, II TH, II LO, II TEH, II TL  przygotowała inscenizację fragmentów utworu.

Partie dialogowe zaprezentowali:

Benedykt Korczyński – Bartosz Michalczyk kl. V TIP

Witold Korczyński – Dawid Krawczyk kl. V TIP

Jan Bohatyrowicz – Andrzej Michalczyk kl. V TIP

Teofil Różyc – Radosław Ryba kl. V TIP

Bolesław Kirło – Adrian Filipski kl. V TIP

Maria Kirłowa – Kinga Jaje kl. V TLP

Justyna Orzelska – Angelika Kowal kl. II TH

Sąsiadka Korczyńskich – Julia Piasecka kl. II TL

Teresa Plińska, Starzyńska – Amelia Piekielniak kl. II TL

Klotylda Korczyńska – Aleksandra Kozioł kl. V TŻP

Marta Korczyńska – Gabriela Twardzik kl. V TŻP

Andrzejowa Korczyńska – Aleksandra Smolik kl. II LO

Emilia Korczyńska – Oliwia Koziara kl. II LO

Zygmunt Korczyński – Aleksander Boryczka kl. II LO

Anzelm Bohatyrowicz – Bartosz Małek kl. II TEH

W rolę narratorów poszczególnych części wcielili się Pan Wicedyrektor mgr inż. Adrian Janas, pan dr Andrzej Skowron, pani mgr Elżbieta Czosnyka, pani mgr Jolanta Świerczek-Stelmach oraz pani mgr inż. Maria Skowron.

Zgromadzona publiczność mogła słuchać czytania lektury, oglądać prezentację multimedialną wyświetlaną na ekranach projekcyjnych oraz podziwiać wystawę poświęconą dziełom autorki.

Wydarzenie kulturalne promujące czytelnictwo zostało zorganizowane przez panią mgr Monikę Dojkę, panią mgr Bożenę Nadolską-Walus i panią mgr Agatę Hajdas.

W spotkaniu uczestniczyli Pan Dyrektor Robert Pantera, Pani Wicedyrektor Urszula Banaś, pan Wicedyrektor Adrian Janas, nauczyciele, zaproszeni goście oraz młodzież z klas II A, III LO, III TI i III TŻH.