Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego.

10 października, czyli dzisiaj, przypada Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Celem święta jest promocja zdrowia psychicznego oraz zwrócenie uwagi ludzi na całym świecie na problemy natury psychicznej, z którymi zmaga się coraz więcej osób.

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego został zapoczątkowany przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego (World Federation of Mental Health). Po raz pierwszy świętowano 10 października 1992 roku. Kolorem Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego jest fioletowy.

ZDROWIE PSYCHICZNE:

Zgodnie z  definicją Światowej Organizacji Zdrowia: zdrowie psychiczne jest pełnym dobrostanem człowieka – także w aspekcie fizycznym i społecznym. Można je interpretować jako brak objawów psychopatologicznych, zdolność do czerpania satysfakcji i realistycznego odbioru rzeczywistości oraz umiejętność wchodzenia w role społeczne i podleganie ich normom.

Jednocześnie podkreśla się fakt, że pojęciem przeciwstawnym do zdrowia psychicznego nie są zaburzenia psychiczne. Osoby, które nie wykazują żadnych objawów chorobowych, niekoniecznie wpisują się w powyższą definicję. Zdrowie psychiczne to DOBRE SAMOPOCZUCIE.

ZDROWIE PSYCHICZNE POLAKÓW

Niestety, zdrowie psychiczne Polaków ma się coraz gorzej. Liczba osób, które zmagają się z różnego rodzaju zaburzeniami na tle psychicznym, stale rośnie. Stanu zdrowia psychicznego Polaków nie poprawiła pandemia, która trwała od 2020 roku. Zgodnie z badaniami UCE Research nawet 80% badanych zgłaszało pogorszenie nastroju w odniesieniu do czasu sprzed pandemii.

ZMAGANIE SIĘ Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI TO NIE WSTYD!

Osoby, które cierpią na choroby psychiczne, muszą zdawać sobie sprawę, że ich problemy nie są powodem do wstydu. Są to schorzenia, jak każde inne – również wymagają odpowiedniego leczenia. Szukanie pomocy to nie wstyd, ale forma dbania o samego siebie i swoje zdrowie. O tym samym musi pamiętać całe społeczeństwo.

Ze względu na to, że zaburzenia psychiczne często budzą skrajne emocje, a ludzie, którzy na nie cierpią, spotykają się z niezrozumieniem – ważne jest zwiększanie świadomości społeczeństwa. Dlatego celami Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego są:

 • profilaktyka zaburzeń psychicznych,
 • zapewnienie pomocy osobom zmagającym się z chorobami psychicznymi,
 • akcje na rzecz przeciwdziałania stygmatyzacji osób cierpiących,
 • edukacja dotycząca rodzajów i objawów zaburzeń psychicznych,
 • edukacja dotycząca sposobów radzenia sobie ze stresem i presją społeczną.

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

Najprostszym sposobem, aby pomóc, jest okazanie wsparcia i zrozumienia. Są wokół nas ludzie, którzy potrzebują bliskości i normalnych reakcji drugiego człowieka. Często wystarczy rozmowa. Nie można jednak naciskać, narzucać się i bagatelizować cudzych uczuć. Najlepszą formą wsparcia jest zaproponowanie profesjonalnej pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej. Wśród wielu taka sugestia budzi dyskomfort. Jednak warto je wspierać w tej decyzji, ponieważ często jest to jedyna droga, aby czuć się lepiej.

W zmaganiu się z trudnościami, warto mieć pewność, że nie jest się SAMOTNYM.
Pamiętaj, że nie jesteś sam. Wsparcia możesz szukać wśród osób bliskich lub skorzystać z telefonów zaufania lub instytucji:

Link ze strony z odsyłaczem do telefonów i adresów

JAK DBAĆ O SWOJE ZDROWIE PSYCHICZNE?

Aby dbać o swoje zdrowie psychiczne, nie trzeba podejmować wielkich działań. Ważne są:

 • odpoczynek i wystarczająca ilość snu,
 • otaczanie się ludźmi wzbudzającymi pozytywne emocje i wspierającymi nas,
 • akceptacja swoich myśli i emocji,
 • danie sobie pozwolenia na odczuwanie różnych emocji (nie tylko tych pozytywnych),
 • szukanie źródła negatywnych emocji i dążenie do zmiany,
 • nauczenie się technik radzenia sobie ze stresem,
 • nauczenie się mówienia o swoich uczuciach,
 • nauczenie się asertywności,
 • znalezienie pasji lub wyrobienie w sobie nawyku (np. codziennych spacerów),
 • poświęcanie chociażby kilka minut dziennie na ciszę, odcięcie się od bodźców z zewnątrz,
 • przestanie porównywania się z innymi,
 • nauczenie się proszenia o pomoc,
 • nauczenie się odpuszczać.